PROJEKTI

Evropa za sve

Evropa za sve Nvo Multimedijal Motenegro organizovala je  danas kick off press konferenciju putem koje su  najavili da će u narednom periodu raditi na implementaciji projekta “Evropa za sve” koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave kroz konkurs “Dijalog za evropu”. Konferenciju je otvorio asistent na projektu Miloš Pavićević a detaljnije o Read more…

PROJEKTI

PROMOCIJA MLADIH PREDUZETNIKA

PROMOCIJA MLADIH PREDUZETNIKA Kroz ovaj projekat promovišemo omladinsko preduzetništvo koje je aktuelna tema u Crnoj Gori. U eri mobilnih telefona,velikog broja privatnih fakulteta sve manji broj mladih ima želju da se bavi preduzentištvom i da se posveti spostvenom biznisu. Danas mladi teže ka zaposlenju u državnim institucijama kako bi na Read more…

PROJEKTI

MMNE partner na projektu “Nova uloga organizacija civilnog drustva  u implementaciji i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou”

MMNE partner na projektu “Nova uloga organizacija civilnog drustva  u implementaciji i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou” MMNE  u saradnji sa partnerima na projektu i predstavnicima opštine Bijelo Polje naredne 2 godine će raditi na monitoringu realizacije strateškog plana razvoja opštine Bijelo Polje. Učesnici u realizaciji ovog projekta su Read more…

PROJEKTI

INICIJATIVA ZA OSNIVANJE OMLADINSKOG CENTRA!

INICIJATIVA ZA OSNIVANJE OMLADINSKOG CENTRA! Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja MMNE u sa­rad­nji sa sekreterijatom za društvena djelatnosti i Opštinom Bijelo Polje sprovela  is­tra­ži­va­nje o realnim potrebama za osnivanje omladinskog centra. Poseban fokus je stavljen na pro­ble­mi­me sred­njo­ško­la­ca i studenata, sa akcento mla­de iz ru­ral­nih pod­ruč­ja ko­ji grad­skim ili škol­skim pre­vo­zom pu­tu­ju do Read more…

PROJEKTI

DRUGA STRANA BIJELASICE!

DRUGA STRANA BIJELASICE! NVO MMNE organizovala je sportsko-promotivnu ekspediciju na Bijelopoljskoj strani Bijelasice do mjesta Rupe gdje se planira izgradnja Ski centra.Petnaestočlana ekspedicija  je  sastavljena od predstavnika medija, sportskih radnika, ljubitelja ekstremnih sportova i predstavnika Opštine Bijelo Polje. Podjesćamo da je naša NVO još 2008. godine organizovali sličan događaj ali manjih Read more…

PROJEKTI

Ne bacaj stare stvari, DONIRAJ ugoroženim porodicama!

Ne bacaj stare stvari, DONIRAJ ugoroženim porodicama! Realizacija projekta “Ne bacaj stare stvari, doniraj ugroženim porodicama” se realizuje već 2 godine za redom. NVO “Multimedijal Montenegro”  u saradnji sa Centrom za socijalni rad opštine Bijelo Polje realizuje ovaj projekat koji za cilj ima sakupljanje korištene muške, ženske i dječije zimske obuće Read more…

PROJEKTI

PROJEKAT NISAM ZAVISTAN

PROJEKAT NISAM ZAVISTAN Kroz ovaj projekat smo uključili 35 mladih koji su prisustvovali fokus grupi koja se tiče zavisnosti od mobilnih telefona i društvenih mreža. Razgovarano je na koji način se može djelovati da mladi smanje upotrebu mobilnih telefona i društvenih mreža. Iz uptinika koji je ponudio 35 mogućih odgovora Read more…

PROJEKTI

Nemoj da piješ dok voziš

Nemoj da piješ dok voziš Nemoj da piješ dok voziš je projekat/kampanja koja za cilj ima sretanje pažnje mladim vozačima da ne konzumiraju alkohol i upravljaju sa motornim vozilom. Kroz ovaj projekat je uključeno 7 mladih koji su volontirali prilikom izrade video spota. Adis Softić, Luka Joksimović i Miloš Španjević Read more…