AKCENTI: JAVNA DEBATA ARGUMENTI ZA EU

AKCENTI: JAVNA DEBATA ARGUMENTI ZA EU

Konstruktivna I dinamična debata upotpunila je aktivnosti EU kutka u Bijelomm Polju. Za 25 učenika srednjih škola iz Bijelog Polja i Berana organizovana je druga omladinska javna tribina posvećena argumentima koji opravdavaju ulazak Crne Gore u Evropsku uniju.

AKCENTI: JAVNA DEBATA ARGUMENTI ZA EU

Facilitatori tribine bili su direktor Elektro ekonomske škole iz Bijelog Polja Velibor Karličić, direktorica Gimnazije Miloje Dobrašinović Jasmina Međedović. Profesorica bjelopoljske Srednje Stručne škole Ljiljana Folić i balkanska pop rok zvijezda Isak Šabanović.