AKCENTI: PREDSTAVLJANJE DOBRE EU PRAKSE

AKCENTI: PREDSTAVLJANJE DOBRE EU PRAKSE

Iz godine u godinu sve više nevladinih organizacija iz sa sjevera Crne Gore uspijeva da povuče sredstva iz EU fondova za realizaciju svojih projekata. Ali je neophodno još raditi na jačanju kapaciteta NVO sektora, jedan je od zaključaka sa panel diskusije. “Uspješno upravljanje eu projektima i predstavljanje primjera dobre prakse” koja je organizovana u EU kutku

AKCENTI: PREDSTAVLJANJE DOBRE EU PRAKSE

Primjere dobre prakse upravljanja projektima finansiranim iz EU fondova danas je predstavila Jelena Krivčević iz Regionalne razvojne agencije Bjelasica – Komovi – Prokletije, iz Berana.