NESTABILNA POLITIČKA SITUACIJA USPORAVA PROSEC EU INTEGRACIJA

NESTABILNA POLITIČKA SITUACIJA USPORAVA PROSEC EU-INTEGRACIJA

NESTABILNA POLITIČKA SITUACIJA USPORAVA PROSEC EU-INTEGRACIJA Na online konsultacijama povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023 koje je organizovala Kancelarija za evropske integracije učestvovao je I naš sugrađanin, NVO aktivista Željko Đukić kao jedan od članova pregovaračke strukture sa EU. On je tokom obraćanja podržao ambiciju Kancelarije Прочитај више…

Objavljena prva media monitoring analiza o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji

NVO MMNE je u sklopu projekta „Eu kutak na sjeveru Crne Gore“ objavila prvu tromjesječu analizu media u periodu od 11.jula do 11.oktobra na kojem je radio tročlani tim Multimedijal Montenegro organizacije u saradnji sa eksternim konsultantom.U prethodna tri mjeseca sprovodila su se istraživanja crnogorskih media, internet portala Vijesti i Прочитај више…

Najava: predstavljanje dostupnih EU programa

Najava: predstavljanje dostupnih EU programa

Najava: predstavljanje dostupnih EU programa i fondova u EU kutku Predstavnici kancelarije za evropske integracije Bojan Vujović, zamjenik glavne pregovaračice-nacionalne IPA koordinatorke i Irena Bošković, savjetnica zamjenika glavne pregovaračice-nacionalne IPA koordinatorke, Kancelarija za evropske integracije u Vladi Crne Gore u ponedjeljak će u EU kutku predstaviti dostupne EU programe i Прочитај више…

OPŠTINA BERANE PREPOZNAJE ZNAČAJ NVO, ZAKLJUČENO JE NA SASTANKU ORGANIZOVANOM U SKLOPU PROJEKTA „EU INFO KUTAK NA SJEVERU CRNE GORE“

Danas je u Beranama, u press sali u sklopu Stadiona održan prvi sastanak mreže NVO “Tim za Evropu” sa donosiocima odluka opštine Berane. Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu” forimarana je u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore, koji realizuje NVO „Multimedijal Montenegro“ iz Прочитај више…

Za članstvo u EU potrebna efikasnija primjena zakona

Za članstvo u Evropsku uniju neophodna je efikasna primjena zakona i ostale legislative, kako usklađivanje crnogorskog sa zakonodavstvom EU ne bi bilo „mrtvo slovo na papiru“ pored teorije potrebno je više prakse. Ovo je kazao predsjednik nevladine organizacije „Multimedijal Montenegro“ Željko Đukić na Okruglom stolu „Uloga dijaspore Crne Gore u Прочитај више…

nvo multimedijal montenegro mmne eu kutak bijelo polje

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK MREŽE NVO SA SJEVERA CRNE GORE “TIM ZA EVROPU”

Juče je u bjelopoljskom EU kutku održan inicijalni sastanak NVO organizacija sa sjevera Crne Gore, sa ciljem da udruženo promovišu EU vrijednosti. Razlog za održavanje ovog sastanka je da civilni sektor preuzme vodeću ulogu u informisanju šire javnosti o samoj EU, prenošenjem važnosti EU integracija i dosadašnjoj pomoći EU Crnoj Прочитај више…