GRAĐANI NAJMANJE ZADOVOLJNI USLUGAMA TELEKOMUNIKACIONIH PROVAJDERA I SUPERMARKETIMA

Višemjesečno istraživanje koje je sprovedeno u Bijelom Polju  na uzorku od 200 ispitanika pokazalo je da preko 55% bjelopoljaca nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, a da su najmanje zadovoljni uslugama telekomunikacionih provajdera i supermarketima.  Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta ,,Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“  Прочитај више…

Dokumentacija i izvještaji

Rješenja o registraciji & Statut NVO Multimedijal Montenegro Download Izvještaj o realizaciji aktivnosti: Bilans Stanja/Bilans uspjeha download Projekat EVROPA ZA SVE 2019 godina Finansijski Izvještaj download Narativni  izvještaj download YES EU AKTIVNOSTI 2018/2019 Izvještaj: Istorija i nastanak EU Preuzmi Izvještaj: Aktuelnosti unutar EU Preuzmi Izvještaj: Panel diskusija EU ACT Preuzmi Bilans Stanja//Bilans Uspjeha//Statistički anex 2018

Nvo-mmne-nevladina-organizacija-multimedijal-montenegro

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO o Nacrtu sektorske analize ministarstva Kulture Crne Gore

Izvještaj o sprovedenim konsultacijama sa zainteresovanim NVO o Nacrtu sektorske analize ministarstva Kulture Crne Gore U skladu s javnim pozivom, konsultacije s nevladinim organizacijama trajale su 15 dana, zaključno sa 27. julom 2018. godine, a obavljene su organizovanjem konsultativnog sastanka i dostavljanjem komentara i sugestija na Nacrt elektronskim putem. Konsultativni Прочитај више…