REZULTATI RADA: Tokom 2019 kroz projektne aktivnosti i volonterske akcije uključili 838 lica

NVO Multimedijal Montenegro tokom 2019. realizovala 48 aktivnosti U projekte uključili 838 osoba Od realizovanih aktivnosti devet se odnosi na EU integracije, 14 na oblast poljoprivrede, po jedna na turizam i zaštitu životne sredine, sedam na kulturu i kreativne industrije i 16 na projekte sa fokusom na mlade ljude, kazao Прочитај више…

Dokumentacija i izvještaji

Rješenja o registraciji & Statut NVO Multimedijal Montenegro Download Izvještaj o realizaciji aktivnosti: Bilans Stanja/Bilans uspjeha download Projekat EVROPA ZA SVE 2019 godina Finansijski Izvještaj download Narativni  izvještaj download YES EU AKTIVNOSTI 2018/2019 Izvještaj: Istorija i nastanak EU Preuzmi Izvještaj: Aktuelnosti unutar EU Preuzmi Izvještaj: Panel diskusija EU ACT Preuzmi Bilans Stanja//Bilans Uspjeha//Statistički anex 2018