NAJAVA: USPJEŠNO UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA I PREDSTAVLJANJE PRIMJERA DOBRE PRAKSE

Predstavnici NVO Bjelopoljski demokratski centar u utorak 07. Juna sa početkom u 12:00h predstaviće zainteresovanim građanima, predstavnicima NVO organizacija i medijima primjer dobre prakse upravljanja projektom finansiranim iz EU fondova. Riječi će biti o rezultatima projekta Resursni centar koji je NVO BDC kao lokalni partner realizovala u saradnji sa NVO Прочитај више…

PROSJAČENJE KAO ZANAT ILI NUŽDA?

Sociolozi prosjačenje najčešće određuju kao „društvenu devijaciju i socijalni problem. Koji se sastoji u sticanju materijalnih vrijednosti traženjem od drugih lica. Bespovratno i bez pružanja protivusluge.” Neki autori smatraju da prosjačenje predstavlja oblik sticanja materijalne dobiti. Korišćenjem sklonosti ljudi ka samilosti prema osobama koje se time bave. PROSJAČENJE KAO ZANAT Прочитај више…

NVO ORGANIZACIJE MORAJU VRŠITI PRITISAK NA DONOSIOCE ODLUKA

NVO ORGANIZACIJE MORAJU VRŠITI PRITISAK NA DONOSIOCE ODLUKA U cilju povećanja učešća Opštine Bijelo Polje u pružanju podrške NVO sektoru. Danas je kroz projekat EU kutak u organizaciji NVO ,,MMNE“ održana diskusija i otvorena debata sa donosiocima odluka Opštine Bijelo Polje. Tokom sastanka govorilo se o dosadašnjim iskustvima, rezultatima finansiranih Прочитај више…

ROMI SA SJEVERA: ZA ŠTA JE UTROŠENO 320 HILJADA EURA, KOJE JE OPREDJELJENO ZA ROME I EGIPĆANE

NVO,,Romi sjevera” i NVO,,Romski pokreta” sa sjevera Crne Gore, su danas organizovale konferenciju za medije da bi zatražili javno od novog Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, da nam odgovore, zašta je utrošeno 320 hiljada eura. Koja su Komisija za raspodjelu sredstava programima NVO raspodijelile Nevladinim organizacijama u 2021.godini. ROMI SA Прочитај више…

OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA!

Pristupačnost znači nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u objektima. Samostalno kretanje, pristupačnost javnog prevoza, objekata, informacija, proizvoda i uopšte svega što je neophodno za kvalitetan život čovjeka je preduslov za samostalno i nesmetano funkcionisanje. OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA! Međutim, kod nas ovo je teško sprovesti Прочитај више…

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Okruženje osobe ima ogroman uticaj na iskustvo i obim invaliditeta. Nepristupačna okruženja stvaraju barijere koje često ometaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Napredak u poboljšanju društvenog učešća može se postići rješavanjem ovih prepreka i omogućavanjem osoba sa invaliditetom u njihovom svakodnevnom Прочитај више…

9. MAJ OBILJEŽEN NA GLAVNOM GRADSKOM TRGU U BERANAMA

Povodom 9. Maja Dana Evrope NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) u sklopu projekta “EU info kutak na sjeveru Crne Gore” na glavnom gradskom trgu u Beranama organizovala je prigodnu edukativnu, kulturno-zabavnu akciju. Pored promotivnog materijala koji je distribuiran građanima organizovan je kviz “Koliko poznaješ EU”. Izložba fotografija na otvorenom I muzički Прочитај више…

PREDVIĐENO ZAPOŠLJAVANJE MEDIJATORA U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA!

PREDVIĐENO ZAPOŠLJAVANJE MEDIJATORA U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA! ,,Održali smo dva sastanka, na kojima smo iznijeli svoje probleme, te smo u skladu sa tim i reagovali. Naime, napravili smo plan vakcinacije Roma protiv korona virusa, dogovorili predavanje u okviru Savjetovališta za žene sa izabranim doktorima. Preduzeli smo određene aktivnosti vezane za Прочитај више…

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA! Za osobe oštećenog vida na primer prostorna orjentacija predstavlja veoma složen izazov i naročito je opasno prelaženje ulice kada se zaobilazi vozilo parkirano upravo na pješačkom prelazu. Na ovaj način je povećana mogućnost da se u Прочитај више…

mmne-vodic-prava-potrosaca

GRAĐANIMA PREDSTAVLJEN VODIČ ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U OPŠTINI BIJELO POLJE

GRAĐANIMA PREDSTAVLJEN VODIČ ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U OPŠTINI BIJELO POLJE NVO MMNE je u sklopu projekta „Vodič prava potrošača u opštini Bijelo Polje“ sprovela drugu po redu promotivno informativnu aktivnost u centru Bijelog Polja, sa ciljem da informiše građane o njihovim potrošačkim pravima. „Projektom „vodič za zaštitu potrošača u opštini Прочитај више…

mmne-osi-u-saobracaju-zeljeznicka-stanica

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP!

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP! Razvoj željezničke infrastrukture označava planiranje mreže, finansijsko i investiciono planiranje, kao i izgradnju i modernizaciju infrastrukture. Upravljač infrastrukture je dužan da obezbijedi bezbjedno i nesmetano organizovanje, regulisanje i upravljanje željezničkim saobraćajem. Nesmetan pristup i korišćenje javne željezničke infrastrukture Прочитај више…

mmne-ulicna-akcija-imam-i-ja-prava-da-se-krecem

OSOBAMA SA INVALIDITETOM OBEZBJEDITI NESMETANO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU

OSOBAMA SA INVALIDITETOM OBEZBJEDITI NESMETANO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU U okviru projekta „Imam i ja prava da se krećem“ koji realizuje NVO MMNE. Sprovedena je ulična akcija kroz koju želimo da skrenemo pažnju javnosti na mobilnost OSI I nepristupačnost saobraćajnica ali I važnih ustavnoca I objekata od javnog interesa. Progamski menadžer Прочитај више…

NVO MMNE NAGRAĐUJE AUTORA SNIMKA

NVO MMNE NAGRAĐUJE AUTORA SNIMKA NVO MMNE novačano će nagraditi autora/ku video snimka koji je skrenuo/la pažnju javnosti. Zahvaljujući video snimku, njegovom širenju na društvenim mrežama brzo su reagovale i nadležne institucije koje su identifikovale ekološko neodgovornog sugrađanina. NVO MMNE NAGRAĐUJE AUTORA SNIMKA Pozivamo nepoznatog autora/ku video snimka da kontaktira Прочитај више…