TIM ZA EVROPU JE DOBRA PRILIKA DA PREDSTAVLJAMO SJEVER

TIM ZA EVROPU JE DOBRA PRILIKA DA PREDSTAVLJAMO SJEVER Cjelodnevni događaj posvećen Evropskim integracijama u koji su uključeni mladi, mediji, NVO organizacije I predstvnici opštine održan je u Bijelom Polju. Tokom veoma konstruktivnog sastanka sa predstavnicima Opštine Bijelo Polje na…

OVA TEMA NAS JE INTERESOVALA

OVA TEMA NAS JE INTERESOVALA „Kursom fotografije sam izuzetno zadovoljan, i ja i moja ćerka. Iz razloga što je tema ona koja nas je prevashodno interesovala. Predavači su odgovorili svim našim zahtjevima, a stečena znanja ćemo koristiti svakodnevno u životu.…

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU Tim za Eevropu koji broji 20 članova po prvi put se sastao u Bijelom Polju. Na inicijalnom sastanku prisustvovalo je 15 mladih lidera i liderki iz četiri opštine sa sjevera – Bijelog Polja, Berana,…

ŠKOLA AKTIVIZMA ZA MLADE

ŠKOLA AKTIVIZMA ZA MLADE Ako si srednjoškolac/ka i želiš da usavršiš svoje govorničke i prezentacione vještine, naučiš nešto više o svojim i pravima marginalizovanih grupa, umrežiš se sa vršnjacima, stekneš znanja i vještine kako da utičeš na promjene koje će…

MEDOJEVIĆ: PROŠIRILA SAM SVOJE VIDIKE

Savjet mladih za EU posjetio je protekle nedjelje Opštinu Mojkovac, Ivana Medojević, članica Savjeta mladih za EU, iskazala je zahvalnost NVO Multimedijal Montenegro. Tog dana u sali Predsjednika održan je sastanak Savjeta mladih za EU sa predstavnicima opštine Mojkovac, nakon…

TIM ZA EVROPU POSJETIO ROŽAJE

Savjet mladih za EU posjetio je protekle nedjelje Opštinu Rožaje. Tog dana u Skupštinskoj salo održan je sastanak Savjeta mladih za EU sa predstavnicima opštine Rožaje, nakon toga Tim za Evropu je na gradskom trgu instalirao pokretnu izložbu fotografija i…

EU KUTAK NAGRADIO ŠEST MLADIH SA SJEVERA

Mladi sa sjevera Crne Gore prethodnih dana učestvovali su u kvizu „EU na dlanu“. U kvizu koji je sproveden u školama učestvovalo je preko 100 mladih iz Mojkovca, Rožaja i Bijelog Polja, a šest najboljih je juče u prostorijama EU…

EVROPSKI DAN U MOJKOVCU

U petak 27. oktobra Tim za Evropu posjetiće Opštinu Mojkovac. Tog dana u Mojkovcu biće održan sastanak Savjeta mladih za EU sa predstavnicima opštine Mojkovac, u kabinetu predsjednika Opštine sa početkom u 11 časova. Nakon održanog sastanka Tim za Evropu…

Petnjica – PROMO VIDEO – Tim za Evropu

U Petnjici je održan sastanak Savjeta mladih za EU sa predstavnicima opštine Petnjica. Nakon održanog sastanka Tim za Evropu u Centru Petnjice je organizovao za sve građane mini konceret. Tokom događaja organizovan je i kviz “EU na dlanu” putem mobilne…

Petnjica – Šejla Šabotić – Tim za Evropu

U Petnjici je održan sastanak Savjeta mladih za EU sa predstavnicima opštine Petnjica. Nakon održanog sastanka Tim za Evropu u Centru Petnjice je organizovao za sve građane mini konceret. Tokom događaja organizovan je i kviz “EU na dlanu” putem mobilne…

Petnjica – Semir Agović – Tim za Evropu

U Petnjici je održan sastanak Savjeta mladih za EU sa predstavnicima opštine Petnjica. Nakon održanog sastanka Tim za Evropu u Centru Petnjice je organizovao za sve građane mini konceret. Tokom događaja organizovan je i kviz “EU na dlanu” putem mobilne…

ODRŽAN EVROPSKI DAN U PETNJICI

Tim za Evropu posjetio je Opštinu Petnjica, članovi Savjeta mladih za EU razgovarali su sa predsjednikom Opštine Samirom Agovićem, Potpredsjednikom i drugim lokalnim donosiocima. Nakon sastanka, Tim za Evropu u centru grada obradovao je sve prolaznike, a posebno mlade mini…

EVROPSKI DAN U ROŽAJAMA

U srijedu 18. oktobra Tim za Evropu posjetiće Opštinu Rožaje. Tog dana u Rožajama biće održan sastanak Savjeta mladih za EU sa predstavnicima opštine Rožaje, u skupštinskoj sali sa početkom u 10 časova. Nakon održanog sastanka Tim za Evropu na…

EVROPSKI DAN U PETNJICI

U utorak 17. oktobra Tim za Evropu posjetiće Opštinu Petnjica. Tog dana u Petnjici biće održan sastanak Savjeta mladih za EU sa donosiocima odluka opštine Petnjica, u skupštinskoj sali sa početkom u 10 časova. Nakon održanog sastanka Tim za Evropu…

INSPIRATIVAN AMBIJENT PODSTIČE NOVE IDEJE

,,Kancelarija EU kutka je jako prijatna. Ambijent je prijatan i inspirativan. Nadam se da ćemo praviti neke nove planove i družiti se fino u ovom ambijentu’’, kazala je Suada Musić, članica Savjeta mladih za EU. NVO MMNE je u sklopu…

MLADI MORAJU U VEĆOJ MJERI POHAĐATI EDUKATIVNE RADIONICE

MLADI MORAJU U VEĆOJ MJERI POHAĐATI EDUKATIVNE RADIONICE Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi. Tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatorima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Diviac, sredstvima…

PRIJAVI SE: BESPLATNA OBUKA TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA

PRIJAVI SE: BESPLATNA OBUKA TELEVIZIJSKOG NOVINARSTVA Pozivamo sve zainteresovane na dvodnevnu stručnu edukaciju televizijskog novinarstva. Ovom obukom pruža Vam se mogućnost da unaprijedite svoje kapacitete za zapošljavanje i rad u sektoru kreativnih industrija. Upoznati će te se sa osnovama novinarstva,…

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%.

NEET: STOPA MLADIH U CRNOJ GORI 26,5%. Prema izvještaju o praćenju političkog, društvenog i ekonomskog učešća mladih u Crnoj Gori koji obuhvataju indikatore iz 2021. godine stanje nije dobro, samozaposlenih mladih ljudi u Crnoj Gori je 6,8%, stopa zaposlenosti mladih…

UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH!

UNAPRIJEDITI POLITIČKI OKVIR ZA ZAŠTITU MLADIH! Mladi ljudi čine petinu stanovništva Crne Gore. Kreatori politika i donosioci odluka često ispuštaju mlade iz fokusa, iako bimladi ljudi trebalo da budu u centru svake politički važne istrateški važne inicijative. Cilj projekta je…

BEĆIROVIĆ: PRVI NOVAC SAM ZARADIO KAO SREDNJOŠKOLAC

BEĆIROVIĆ: PRVI NOVAC SAM ZARADIO KAO SREDNJOŠKOLAC Potpredsjenik opštine Bijelo Plje, Nermin Bećirović prije javne funkcije koju obavlja sada, bavio se preduzetnišvom. Tokom obraćanja na edukativnom predavnju sa uspješnim preduzetnicima govorio je o tome kako je zaradio svoj prvi novac.…

RAKONJAC: PRAKSA JE NA POČETKU BITNIJA OD NOVCA

RAKONJAC: PRAKSA JE NA POČETKU BITNIJA OD NOVCAMladen Rakonjc, izvršni direktor IT kompanije Infinum, tokom obraćanja na edukativnom predavnju sa uspješnim preduzetnicima govorio je o važnosti sticanja prakse. On je tom prilikom sa prisutnima podijelio njegova uskustva tokom prakse i…

NEDOSTACI KORIŠĆENJA INDEKSA

NEDOSTACI KORIŠĆENJA INDEKSA Nedostaci korišćenja indeksa: -može da šalje obmanjujuće poruke o politici ako se pogrešno protumači; -izbor indikatora je ograničen na podatke koji se sistematski prikupljaju godišnje i obrađuju na isti način u svim zemljama. Cilj projekta je edukacija…

PREDNOSTI KORIŠĆENJA INDEKSA

PREDNOSTI KORIŠĆENJA INDEKSA Prednosti korišćenja indeksa: – može da sumira složene, višedimenzionalne podatke specifične za mlade; -lakše je tumačiti od mnogih zasebnih indikatora; -može da procijeni napredak tokom vremena; -obezbjeđuje mehanizam za poređenja među zemljama. Cilj projekta je edukacija i…

Potrebno je povećati ulaganja u omladinsku politiku

Potrebno je povećati ulaganja u omladinsku politiku Potrebno je povećati ulaganja u omladinsku politiku. Potrebno je obezbijediti održivo finansiranje omladinskih organizacija civilnog društva. Kao i mreža koje sprovode programe sa mladima i za mlade, u skladu sa nacionalnim okvirom omladinske…

Povećati saradnju sa sektorima koji sprovode omladinsku politiku

Povećati nivo saradnje i koordinacije između različitih sektora koji sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori Potrebno je hitno formiranje Nacionalnog savjeta za mlade i Lokalnih savjeta kao djelova mehanizama za učešće mladih u donošenju odluka. Cilj projekta je edukacija i…

EU GARANT ZA MIR I DUGOROČNU STABILNOST

EU GARANT ZA MIR I DUGOROČNU STABILNOST “Evropska Unija ima brojne kvalitete koji će sigurno značiti Crnoj Gori. Pozitivna stvar ulaska Crne Gore u Evropsku uniju jeste prije svega kvalitetnije obrazovanje i mogućnost studiranja u svim Zemljama koje su članice…

PODSTAĆI MLADE ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA

PODSTAĆI MLADE ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA Trebalo bi poraditi na razvoju poljoprivrede na sjeveru Crne Gore i uključivanju mladih.Moj predlog je osnivanje otkupnog centra, što bi rezultiralo lakšem pristupu poljoprivrednih proizvoda na tržište. Otkupni Poljoprivredni centar bi bio rešenje da…

OSIGURATI NASTAVAK POZITIVNIH POMAKA

OSIGURATI NASTAVAK POZITIVNIH POMAKA U VEZI SA SPROVOĐENJEM OMLADINSKE POLITIKE NA NACIONALNOM I LOKALNOM NIVOU Osigurati nastavak pozitivnih pomaka u vezi sa sprovođenjem omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Uključujući dalje jačanje lokalnih servisa za mlade i jačanje segmenta…

STRATEGIJA EU ZA MLADE

STRATEGIJA EU ZA MLADE Stratregija EU za mlade 2019-2027 stavlja učešće mladih u prvi plan omladinske politike! Države članice su pozvane da podstiču i promovišu inkluzivno demokratsko učešće svih mladih u demokratskim procesima i društvu, da ih aktivno angažuju, podržavaju…

OMLADINSKA POLITIKA

OMLADINSKA POLITIKA Omladinska politika definisana je kao „skup mjera u aktivnosti koje drzavni organi, organi drzavne uprave, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski i učenički parlamenti i druga pravna lica preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja…

DA BISMO ZAUSTAVILI ODLIV MLADIH MORAMO STVORITI BOLJE USLOVE!

DA BISMO ZAUSTAVILI ODLIV MLADIH MORAMO STVORITI BOLJE USLOVE! Jedan od najvećih problema mladih kod nas jeste nezaposlenost. Mladi ljudi, posle toliko godina studiranja, poslije završenih studija nemaju obezbijeđen posao, pa samim tim i ne mogu biti spremni na samostalni…

PODACI KOJI SE TIČU MLADIH TREBA DA SU LAKO DOSTUPNI!

Sve nadlezne institucije trebaju da prikupljaju podatke vezane za mlade, u oblasti ekonomske, društvene i političke participacije i to za kategoriju mladih kako je ona zakonski definisana (od 15 do 30 godina u Crnoj Gori). Podaci koji se tiču mladih…

RADITI NA PODIZANJU SVIJESTI SVIH ČLANOVA

RADITI NA PODIZANJU SVIJESTI SVIH ČLANOVA Raditi na podizanju svijesti svih članova/ica vlade o važnosti održavanja mladih i omladinske politike visoko na političkoj agendi, u isto vrijeme zahtijevajući od političkih lidera/ki stvaranje posebnog Ministarstva mladih. Cilj projekta je edukacija i…

“SA KVALITETOM NEMA KOMPROMISA”

“SA KVALITETOM NEMA KOMPROMISA” Kao neko ko je u preduzetništvu dugi niz godina, a pohađajući razne obuke i kurseve shvatila sam da sa kvalitetom nema kompromisa. Radeći razne projekte naišla sam na veliki problem neznanja i nesaradnje.Kao žena u biznisu…

EU KUTAK POSVEĆEN EDUKACIJI MLADIH

EU KUTAK POSVEĆEN EDUKACIJI MLADIH U održanoj debati „Argumenti za Crnu Goru u EU“ učeestvovali su učenici srednjih škola i studenti iz Bijelog Polja. Jedan od učesnika bio je i mladi sportista Kerim Mahmutović, koji smatra da će ulazak Crne…