VEŽI POJAS BEZ IZGOVORA!

Mnogi vozači smatraju da će im vezani sigurnosni pojas smetati u vožnji, što je apsolutna predrasuda. Edukacija o značaju sigurnosnog pojasa tokom saobraćajnih nezgoda mora da počne u auto školi. Nevezivanjem sigurnosnog pojasa vozač ugrožava sebe i svoje saputnike u vozilu. Vezivanje pojasa prema istraživanjima doprinosi preživjavanju prilikom teških i Прочитај више…

OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA!

Pristupačnost znači nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u objektima. Samostalno kretanje, pristupačnost javnog prevoza, objekata, informacija, proizvoda i uopšte svega što je neophodno za kvalitetan život čovjeka je preduslov za samostalno i nesmetano funkcionisanje. OMOGUĆIMO OSOBAMA SA INVALIDITETOM NESMETANO KRETANJE BEZ PREPREKA! Međutim, kod nas ovo je teško sprovesti Прочитај више…

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA SVE GRAĐANE!

Okruženje osobe ima ogroman uticaj na iskustvo i obim invaliditeta. Nepristupačna okruženja stvaraju barijere koje često ometaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Napredak u poboljšanju društvenog učešća može se postići rješavanjem ovih prepreka i omogućavanjem osoba sa invaliditetom u njihovom svakodnevnom Прочитај више…

ZA BUDUĆNOST NAŠEG ZDRAVLJA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU OKOLINU!

Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Čovek je, svojim aktivnostima, odlučujući činilac u mijenjanju okoline. Te su aktivnosti povezane sa zadovoljavanjem potreba. Veliki dio potreba je stvoren vještacki i pitanje je da li nam stvarno treba toliki broj Прочитај више…

PREDVIĐENO ZAPOŠLJAVANJE MEDIJATORA U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA!

PREDVIĐENO ZAPOŠLJAVANJE MEDIJATORA U OKVIRU DOMA ZDRAVLJA! ,,Održali smo dva sastanka, na kojima smo iznijeli svoje probleme, te smo u skladu sa tim i reagovali. Naime, napravili smo plan vakcinacije Roma protiv korona virusa, dogovorili predavanje u okviru Savjetovališta za žene sa izabranim doktorima. Preduzeli smo određene aktivnosti vezane za Прочитај више…

STEPEN OSTVARIVANJA PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U OBLASTI JAVNOG SAOBRAĆAJA, ZAVISI OD PRISTUPAČNOSTI OKRUŽENJA!

Biti OSI, a učesnik/ca u saobraćaju, bilo da ste vozač, stranka u taksi vozilu ili pješak na ulici, veoma je, izazovno, odgovorno, a katkad i rizično u odnosu na trenutno stanje u saobraćaju kod nas. Dakle, pristupačnost javnog saobraćaja podrazumijeva pristupačna sredstva javnog prevoza, pristupačne objekte, autobuske i željezničke stanice, Прочитај више…

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA!

VAŽNO JE OMOGUĆITI U SVAKOM GRADU USLOVE ZA NESMETANO KRETANJE SLABOVIDIH I SLIJEPIH OSOBA! Za osobe oštećenog vida na primer prostorna orjentacija predstavlja veoma složen izazov i naročito je opasno prelaženje ulice kada se zaobilazi vozilo parkirano upravo na pješačkom prelazu. Na ovaj način je povećana mogućnost da se u Прочитај више…

ALKOHOL JE JEDAN OD NAJČEŠĆIH UZROKA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA POGINULIM I POVRIJEĐENIM LICIMA!

Iako je o ovoj temi dosta pisano, nije na odmet da se neke stvari ponove. Prije svega zbog mladih vozača, koji zbog svog neiskustva često precjenjuju svoje sposobnosti i testiraju mogućnosti. Naime, najviše vozača pod dejstvom alkohola koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi pripada starosnim grupama od 25-29 godina i Прочитај више…

GRAĐANI NAJMANJE ZADOVOLJNI USLUGAMA TELEKOMUNIKACIONIH PROVAJDERA I SUPERMARKETIMA

Višemjesečno istraživanje koje je sprovedeno u Bijelom Polju  na uzorku od 200 ispitanika pokazalo je da preko 55% bjelopoljaca nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, a da su najmanje zadovoljni uslugama telekomunikacionih provajdera i supermarketima.  Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta ,,Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“  Прочитај више…

mmne-saobracaj-oci-na-drum

DOK DRŽITE TELEFON I RAZGOVARATE TOKOM VOŽNJE ČETIRI PUTA SU VAM VEĆE ŠANSE DA UČESTVUJETE U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI!

DOK DRŽITE TELEFON I RAZGOVARATE TOKOM VOŽNJE ČETIRI PUTA SU VAM VEĆE ŠANSE DA UČESTVUJETE U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI! Telefoniranje u toku vožnje gotovo svakodnevna pojava na drumovima. Koja je prerasla u jako opasnu naviku, koju je potrebno što prije mijenjati. Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja u toku vožnje se ne Прочитај више…

mmne-osi-u-saobracaju-zeljeznicka-stanica

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP!

VAŽNO JE DA U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU OSI IMAJU OBEZBIJEĐEN I PRILAGOĐEN PRISTUP! Razvoj željezničke infrastrukture označava planiranje mreže, finansijsko i investiciono planiranje, kao i izgradnju i modernizaciju infrastrukture. Upravljač infrastrukture je dužan da obezbijedi bezbjedno i nesmetano organizovanje, regulisanje i upravljanje željezničkim saobraćajem. Nesmetan pristup i korišćenje javne željezničke infrastrukture Прочитај више…

RADULOVIĆ: IMAMO DOSTA ŽALBI POTROŠAČA OKO CIJENA I RAČUNA

RADULOVIĆ: IMAMO DOSTA ŽALBI POTROŠAČA OKO CIJENA I RAČUNA Danas je u konferencijskoj sali, u prostorijama hotela Franca održana edukacija o potrošačkim pravima građana, obavezama pružaoca usluga i trgovaca, u okviru projekta ,,Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“, koji sprovodi NVO ,,Multimedijal Montenegro”. Edukaciji su prisustvovali Lepomir Прочитај више…

ZA BUDUĆNOST NAŠEG ZDRAVLJA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU!

ZA BUDUĆNOST NAŠEG ZDRAVLJA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU! Saobraćajne sisteme u urbanim aglomeracijama karakteriše niz negativnih efekata kao što su zagušenje, opadanje nivoa kvaliteta usluge prevoza, snižavanje bezbjednosti saobraćaja, zagađenje vazduha, povećanja nivoa buke i narušavanje životne sredine. Ovi efekti su posebno izraženi u gradskim sredinama. Nagli razvoj industrije i povećanje Прочитај више…

mmne-budite-uvijek-info

BUDITE UVIJEK INFORMISANI O POTROŠAČKIM PRAVIMA!

BUDITE UVIJEK INFORMISANI O POTROŠAČKIM PRAVIMA! Potrošači imaju pravo na informisanje i obrazovanje o osnovnim pravima potrošača. Opšte je prihvaćeno mišljenje da su od potencijalne povrede svojih prava zaštićeni samo informisani potrošači. Oglašavanje predstavlja jedan od osnovnih načina informisanosti potrošača. Te je od krucijalne važnosti da ono sadrži adekvatne informacije Прочитај више…

NEOPHODNA JE VEĆA EDUKACIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM!

NEOPHODNA JE VEĆA EDUKACIJA UČESNIKA U SAOBRAĆAJU O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM! Da bi se problem bar u jednom dijelu suzbio kao prvo neophodna je edukacija učesnika u saobraćaju  o pravima osoba sa invaliditetom. Nadležne službe moraju biti spremnije da ozbiljno i odgovorno prihvate rješavanje, prije svega manjka parkirališta. Ali Прочитај више…

SELIMOVIĆ: RAZNOVRSAN PROGRAM U BIJELOM POLJU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ROMA

SELIMOVIĆ: RAZNOVRSAN PROGRAM U BIJELOM POLJU POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ROMA Međunarodni dan Roma 8. April će sjutra biti obilježen raznovrsnim kulturnim, sportskim I zabavnim programima u Bijelom Polju. Saopšteno je na press konferenciji koja je održana danas u velikoj Sali Skupštine opštine Bijelo Polje. Više organizacija, pojedinaca I institucija udružilo Прочитај више…

mmne-ekologija-saobracajaa

SMANJIMO EMISIJU ŠTETNIH GASOVA IZ AUTOMOBILA DJELUJMO EKOLOŠKI!

SMANJIMO EMISIJU ŠTETNIH GASOVA IZ AUTOMOBILA DJELUJMO EKOLOŠKI! Osnovni uzrok za veliku emisiju zagađujućih supstanci su uslovi sagorijevanja goriva koji se javljaju pri radu automobilskih motora. Bez obzira da li su sa pogonom na benzin ili na dizel gorivo. U benzinskim motorima nekompletno sagorijevanje goriva pored ugljen-monoksida daje i značajnu Прочитај више…

mmne-sajt-saobracaj

SAJT NAMIJENJEN POVEĆANJU SAOBRAĆAJNE KULTURE I INFORMISANOSTI O ZNAČAJU BEZBJEDNOSTI U SAOBRAĆAJU!

SAJT NAMIJENJEN POVEĆANJU SAOBRAĆAJNE KULTURE I INFORMISANOSTI O ZNAČAJU BEZBJEDNOSTI U SAOBRAĆAJU! Pratite web sajt www.saobracaj.org.me koji je uspostavljen kroz projekat “Sačuvaj sebe I druge” sa ciljem da promovišemo sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, utičemo na povećanje saobraćajne kulture, posebno kod mladih, a sve u cilju očuvanja ljudskih života, povećanju Прочитај више…

mmne-izdvajamo-iz-zakona

U CILJU ZASTITE SVOJIH GRAĐANA DRŽAVA PROPISUJE ZAKONE

U CILJU ZASTITE SVOJIH GRAĐANA DRŽAVA PROPISUJE ZAKONE U cilju zastite svojih građana država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača – Zakon o zaštiti potrošača. • Ovim zakonom uređuje se zaštita prava potrošača pri kupovini i drugim oblicima prometa proizvoda na tržištu, a naročito: zaštita ekonomskih interesa, pravna Прочитај више…

mmne-ekologija-u-saobracaju

UBIJANJE PRIRODE ZNAČI UBIJANJE SAMOG SEBE!

UBIJANJE PRIRODE ZNAČI UBIJANJE SAMOG SEBE! Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. Pod zagađujućom energijom se misli na radioaktivnost, buku, Прочитај више…

vbp-odrzano-predavanje-saobracaj

UNAPRIJEDITI SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANJE

UNAPRIJEDITI SAOBRAĆAJNO OBRAZOVANJE U prostorijma škole održan je sastanak sa profesorima srednje Elektro-ekonomske škole i predstavljen projekat pod nazivom “Sačuvaj sebe i druge” koji se bavi promocijom sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju, promovisanjem pozitivnih zakonskih normi u saobraćaju, izgradnji saobraćajne kulture, posebno kod mladih i unaprjeđenju vaninsitucionalnog obrazovanja djece i Прочитај више…