PROJEKAT NISAM ZAVISTAN

PROJEKAT NISAM ZAVISTAN Kroz ovaj projekat smo uključili 35 mladih koji su prisustvovali fokus grupi koja se tiče zavisnosti od mobilnih telefona i društvenih mreža. Razgovarano je na koji način se može djelovati da mladi smanje upotrebu mobilnih telefona i…