UČESNICIMA PROJEKTA ,,OSNAŽIVANJE MLADIH ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA URUČENA VRIJEDNA OPREMA!

UČESNICIMA PROJEKTA ,,OSNAŽIVANJE MLADIH ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA URUČENA VRIJEDNA OPREMA! Projekat ,,Osnaživanje mladih za pokretanje sopstvenog biznisa“, je namijenjen jačanju kapaciteta mladih, podsticanju samozapošljavanja i uspostavljanju boljih preduslova za samozapošljavanje. Glavni aspekt ovog projekta je bio da se mladima…