Valorizacija drveta u Crnoj Gori

Valorizacija drveta u Crnoj Gori

Valorizacija drveta u Crnoj Gori POVEĆAJMO razvojne mogućnosti Crne Gore KREIRANJEM NOVIH PROIZVODA u sektoru drvoprerade. Drvna industrija Crne Gore ima tradiciju dugu preko 130 godina!Rezana građa I trupci sačinjavaju najveći procenat ukupnog izvoza proizvoda od drveta!Većinu gotovih proizvoda od…