Yes EU

Yes EU Projekat Yes EU je modularni projekat koji smo takođe sa ponosom tealizovali  u Bijelom Polju i Pljevljima. Cilj projekta je promocija EU i informisanje javnosti o naparetku pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Kao mlada i kreativna NVO…