EKOLOŠKA KAMPANJA NA GRANIČNOM PRELAZU DOBRAKOVO

Volonteri NVO MMNE proteklog vikenda sproveli su edukativno promotivnu aktivnost na graničnom prelazu Dobrakovo. Tokom akcije distribuiran je edukativno promotivni materijal sa ključnim porukama vezanim za zagađenja. Koja generišu motorna vozila i važnosti očuvanja životne sredine, sa posebnim fokusom da se ne baca otpad iz vozila u pokretu.

EKOLOŠKA KAMPANJA NA GRANIČNOM PRELAZU DOBRAKOVO

Učesnici u saobraćaju imaju nisku ekološku svijest. Kod većine učesnika u saobraćaju ne postoji svijest o značaju svake jedinke u procesu očuvanja životne sredine. Ko I o ličnoj odgovornosti svakog pojedinca u društvu, svakog učesnika u saobraćaju. O sopstvenom značaju i ulozi u očuvanju životne sredine. Vozači nijesu svijesni da su i oni, samim tim što voze vozila sa unutrašnjim sagorjevanjem. Direktni zagađivači životne sredine i da na taj način oni umnogome mogu doprinijeti promjeni i unaprjeđenu stanja ekologije u Crnoj Gori.

Vozači automobila nijesu svijesni i treba im se objasniti u kojoj mjeri vožnja automobila zagađuje životnu sredinu. Da ako već voze automobile, učine sve što je u njihovoj moći da se taj nivo zagađenja smanji. Jedan od načina je , svakako, gašenje automobila na semaforima, ili dok automobili nijesu u pokretu. Apelovaćemo na vozače da uključe mozak I isključe auto, za dobro svih nas.

Problem je što vozači i ne znaju na koje sve načine se zagađuje životna sredina. Da je jedan od načina i to što vozilo radi dok nije u pokretu. Takođe, vozači nijesu ni svijesni da ta vozila emituju određeni specifični nivo buke čime se povećava nivo buke u urbanim sredinama. Samim tim i posljedice buke na osjetljive kategorije stanovništva, ali I eko-sistema. 

Veoma je ružna slika, posebno u vrijeme ljetnje turističke sezone kada pored puta vidimo velike količine otpada koji je u glavnom izbačen kroz prozor vozila u pokretu. Tako ružne slike ostavljaju loš utisak na turiste I ne predstavljaju sliku Crne Gore kao ekološke države I moderne  turističke destinacije.

EKOLOŠKA KAMPANJA NA GRANIČNOM PRELAZU DOBRAKOVO

Projekat  „Razvijanje ekološke svijesti i društveno-odgovornog ponašanja učesnika o saobraćaju“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE), a finansira ministarstvo kapitalnih investicija.