Evropa za sve

Evropa za sve

Nvo Multimedijal Motenegro organizovala je  danas kick off press konferenciju putem koje su  najavili da će u narednom periodu raditi na implementaciji projekta “Evropa za sve” koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave kroz konkurs “Dijalog za evropu”. Konferenciju je otvorio asistent na projektu Miloš Pavićević a detaljnije o projektu govorio je održao Željko Đukić.

 

Predsjednik organizacije, Željko Đukić  koordinator projekta je istakao sledeće:

Svjedočili smo  smo da je u predhodnom periodu naša NVO sprovela niz aktivnosti na temu EU integracija, ovim projektom koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave prepoznali smo važnost da I dalje radimo na jačanju kapaciteta opštinskih i državnih službenika ali i nvo organizacija na sjeveru kako bi u narednom periodu osnaženi, razvojem kvalitetnih projekata povukli što više dostupnih sredstava iz EU fondova. Cilj projekta “evropa za sve” je edukacija zainteresovanih strana za pripremu projektnih prijedloga za IPA i druge EU fondove   radi uspješnog obezbjeđivanja bespovratnih finansijskih sredstava. Kroz projekat organizujemo trodnevne radionice za sve zainteresovane sa teritorije Opština Berane, Petnjica, Bijelo Polje, Mojkovac, Andrijevica, Rožaje, Gusinje, Plav, Žabljak, Šavnik i Plužine. Radionice će voditi iskusni EU experti iz Crne Gore I regiona, oni će I nakon procesa obuke biti dostupni potencijalnim aplikantima  I za praktičnu pomoć u pripremi EU projekata u tekućim pozivima prekogranične saradnje u kojima učestvuje Crna Gora.

Projektom je predviđena izrada project preparation manual-priručnika za pripremu EU projekata koji će biti podjeljeni polaznicima obuka ali I svim zainteresovanim institucijama I pojednicima. Trodnevne radionice će se održavati od polovine Marta do polovine Aprila u 4 opštine na sjeveru. EU projekti su idelna prilika da institucije i NVO udruženja doprinesu rješavanju identifikovanih problema, tj. potreba u lokalnoj zajednici, osim dobre ideje, potrebno je znanje kako napisati dobar projektni prijedlog, kako pronaći odgovarajuće donatore i ubijediti ih da podrže baš njihove projekte.

Fokus stavljamo na unapređenje znanja za pripremu tehničke dokumentacije, kao i za izradu budžeta I logičke matrice projekata, dok u delu sprovođenja projekata akcenat jačanja kapaciteta je na unapređenju znanja za sprovođenje javnih nabavki po prag pravilima, kao i  pravilima državne pomoći. Podsjećamo da  u okviru finansijske perspektive 2014-2020,  Crna Gora učestvuje u 9 prekograničnih i transnacionalnih programa, četiri bilateralna programa (sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Srbijom),  dva trilateralna programa (Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i Italija – Albanija – Crna Gora), tri transnacionalna programa (dunavskom, mediteranskom i rolex horloges replica jadransko-jonskom programu), u svim nabrojanim programima jedinice lokalne samouprave javna preduzeća i institucije, zajedno sa organizacijama civilnog društva imaju pravo učešća. Projektom “Evropa za sve”   se u sjevernom dijelu Crne Gore rješava jedan od osnovnih izazova u eu integracijama a to je otežan pristup potencijalnim  korisnicima EU fondova usljed nedovoljno razvijenih  kapaciteta za apliciranje i upravljanje projektima i programima EU.  Zaključio je Đukić