INTEGRACIJA ILI MIGRACIJA?

INTEGRACIJA ILI MIGRACIJA?

Proces integracije Roma u Evropi počeo je usvajanjem programa poznat kao Prva dekada Roma koji je nastao na inicijativu osam država jugoistočne Evrope. Na regionalnoj konferenciji u Budimpešti 2003. godine. Ona obuhvata period od 2005. do 2015. Godine i predstavlja političku obavezu zemalja učesnica da na nacionalnom nivou sprovode programe i reforme u cilju unaprjeđenja položaja Roma. U Crnoj Gori je u toku realizacija Strategija socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021- 2025. U nastojanjima da doprinesu boljem životu lokalnih Roma i Egipćana. Odnosno njihovoj potpunoj integraciji u društvo, Lokalne Vlasti ovih opština realizuju druge po redu Lokalne akcione planove. Za integraciju Roma u Bijelom Polju. U kome živi tek nešto više od 300 pripadnika ove zajednice i Roma i Egipćana i u opštini Berane u kojoj živi više od 700 članova RE zajednice.

Haris Malagić ispred Sekretarijata za lokalnu samoupravu BP ističe da je Opština BP 2018. Godine izgradila Lokalni akcioni plan za Rome i sa tim u vezi gledaju da unaprijede njihov kvalitet života. ,,

,,Takođe, ističem da smo u sklopu sekretarijata za lokalnu samoupravu formirali kancelariju za Rome prvi u Crnoj Gori. U sklopu te kancelarije smo zaposlili lice romske populacije. Ono što je pozitivno i što se mora pomenuti jeste da je trenutno zaposleno 12 lica RE populacije, što znači da smo značajno popravili situaciju„ dodaje Malagić.

INTEGRACIJA ILI MIGRACIJA?

Đenada Rizvanović kao lice koje je među prvima zaposleno u nekoj od opštinskih kancelarija. Iskazala je mišljenje i govorila o ovom iskustvu. Ona kaže: ,, Upravo što sam izabrana od strane Sekretarijata za lokalnu samoupravu za rad. To je već doprinos za moj narod i to uliva povjerenje i samopouzdanje za romski narod da se motiviše za rad i da se aktiviraju po pitanju obrazovanja. Mislim da prije 10 godina nije bilo obrazovanih, ali sada je situacija mnogo bolja.  Moja poruka je da se narod mora boriti za integraciju i naravno i drugi ih moraju prihvatiti jer  mi smo sugrađani. Isti smo i treba da se obrazujemo, zaposlimo i budemo kao jedno.

,,Integracija Roma ide dosta dobro i svaki dan radimo na tome da nam bude bolje. Prije tri godine za nas skoro niko nije znao, ali sada je mnogo drugačija situacija“: Rekla je Zineta Selimović kao predstavnik RE populacije u Bijelom Polju.

Što se tiče situacije u Beranama Egzon Zidi kao član NVO Romsko srce ističe da nijesu zadovoljni kada je u pitanju zapošljavanje. Tražili su posao u Komunalnom preduzeću ali ga nijesu dobili. Samo nekoliko osoba RE populacije je zaposleno.

,,Integracije nema bez obrazovanja i zapošljavanja“ poručio je Egzon Zidi.