Jačanje lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih omladinskih servisa!

Jačanje lokalnih organizacija civilnog društva i lokalnih omladinskih servisa!

Ovo je veoma bitno kako bi organizacije mogle da realizuju smislene, kontinuirane aktivnosti sa i za mlade, u skladu sa loklnim potrebama.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.