JAVNI POZIV – Usluge izrade Web Sajta

 JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Bijelo Polje,

12.10.2020

NVO Multimedijal Montenegro u okviru projekta „Podrška talentu – podrška budućnosti“, finansiran od strane Ministarstva prosvjete  Crne Gore, vrši nabavku usluga izrade web sajta za potrebe promocije projekta.

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

  • Specifikacija usluge
  • Usluge izrade web sajta koji će biti jednostavan za dalje ažuriranje I izmjenu informacija. Vizuelno I estetski saj treba biti interesantan ciljnoj grupi projekta uzrasta od 12 do 16 godina.

 

Napomena: Poželjno je da izrađeni web sajt bude primamljiv za mlade uzrasta od 12 do 16 godina.

 

Kriterijum odabira ponude:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanj ponuda, evaluciona komisija izvršiće odabir ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: mmne.me@gmail.com  ili adresu: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

 

Rok  za dostavljanje ponuda je 7 dana

Rok za dostavljanje ponuda ističe 15.10.2020 Zaključno sa 14h

 

Obavještenje o odabiru ponude:

U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od stane Komisije za odabir ponude.  Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka odabira najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me