JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – Digitalna mašina za štampu

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Bijelo Polje,

20.10.2020

 

 

NVO Multimedijal Montenegro u okviru projekta Novi pristup zapošljavanja osoba sa invaliditetom”,  koji je finansiran od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore  kroz javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – Grant šeme u 2020 godini vrši nabavku digitalnog kolor plotera za štampu.

 

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

  • Specifikacija:
  • Digitalna Eco solvent tehnologija
  • Maksimalna širina štampe od 160cm do 180cm
  • 1440 dpi ili veća rezolucija
  • Uračunat Set boja
  • Brzina štampe minimum 15m2/h

 

Napomena: U cijenu uređaja da je uračunata garancija minumum 12 mjeseci, a poželjno je da za uređaj ima obezbjeđen servis i održavanje.

 

Kriterijum odabira ponude:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanj ponuda, evaluciona komisija izvršiće odabir ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

 

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: mmne.me@gmail.com  ili adresu: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

 

Rok  za dostavljanje ponuda je 20 dana

Rok za dostavljanje ponuda ističe 08.11.2020 zaključno sa 14h

 

Obavještenje o odabiru ponude:

U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od stane Komisije za odabir ponude.  Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka odabira najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.

 

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me