JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – IZRADA VIDEO REKLAMA

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Bijelo Polje,

18.09.2020

NVO Multimedijal Montenegro u okviru projekta “Promovisanje modela odgovornog ponašanja učesnika u saobraćaju’’, finansiran od strane MInistarstva saobraćaja I pomorstva Crne Gore, vrši nabavku usluga izrade animiranih/snimanih video reklama odnosno, video produkcije video animacijeu.

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za:

  • Specifikacija usluge
  1. Usluga izrade 4 promotivna video materijala (Vuideo ili namiacija) za websajt kao i za Youtube, Instagram, TV.

 

Napomena: Poželjno je da svi producirani video matrijali budu moderni i estetski sofisticirani

 

Kriterijum odabira ponude:

U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanj ponuda, evaluciona komisija izvršiće odabir ponude na osnovu kriterijuma najboljeg kvaliteta u odnosu na cijenu.

Način dostavljanja ponude:

Ponude se dostavljaju na e-mail: mmne.me@gmail.com  ili adresu: Slobode bb 84 000 Bijelo Polje

Rok  za dostavljanje ponuda je 7 dana

Rok za dostavljanje ponuda ističe 24.09.2020 Zaključno sa 14h

Obavještenje o odabiru ponude:

U roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača biće obaviješten samo dobavljač čija je ponuda prihvaćena od stane Komisije za odabir ponude.  Ponude dobavljača koje ne dobiju obavještenje o rezultatima postupka odabira najpovoljnije ponude nijesu prihvaćene.

U ime NVO Multimedijal Montenegro

Željko Đukić – Predsjednik

________________________

Adresa: Slobode bb  84 000 Bijelo Polje

www.mmne.me