KLJUČNE DIMENZIJE UČEŠĆA MLADIH

KLJUČNE DIMENZIJE UČEŠĆA MLADIH

Svaka od ovih dimenzija se procjenjuje kroz skup pažljivo odabranih indikatora.

Politička dimenzija se odnosi na mogućnost mladih da se uključe u političke procese I tako budu informisani o radu vlade, parlamenta, opština.

KLJUČNE DIMENZIJE UČEŠĆA MLADIH

Ekonomska dimenzija predstvalja stepen inkluzije ili isključenosti mladih sa tržišta rada.

Socijalna ili društvena dimenzija je u stvari učešće mladih u društvenom životu.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.

Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:

@nvo_prima

@fondacijadivac

@youth_alliance_krusevo

@cakutogtoplulugu

@partnersalbania

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

#mladicg#youthparticipation#ybhwbt#YouthParticipationIndex

#YOUTHHUB