Kreativna ekonomija na sjeveru ima potencijal

Kreativna ekonomija na sjeveru ima potencijal

Danas je na ON-line press konferenciji NVO MMNE (Multimedijal Montenegro) javnosti predstavila projekat „Održive kreativne industrije na sjeveru Crne Gore“ putem kojeg pomažu kreativcima da budu vidljiviji i  prepoznatljiviji na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou kako bi povećali plasman svojih proizvoda i usluga.

Ramo Ćatović asistent na projektu kazao je da će raditi na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Petnjica te da je veoma srećan što je uključen u realizaciju ovog pojekta. S bzirom da i on djeluje u sektoru kreativnih industrija, tačnije video i multimedijalnoj produkciji već 15 godina.

Predsjednik NVO MMNE Željko Đukić je na samom početku objasnio šta su to ustvari kreativne industrije s obzirom da je to nov termin kod nas i da veliki broj građana nije upoznat sa njegovim značenjem.

Kreativna ekonomija na sjeveru ima potencijal

Kreativne industrije se definišu  kao skup ekonomskih aktivnosti posvećene generisanju i eksploataciji znanja i informacija. Ovaj sektor je poznat i kao kreativna ekonomija, ili kulturna industrija. Predstavljaja kombinovanje elemenata kreativnosti i biznisa u cilju ostvarivanja ekonomskog razvoja. Iako se može reći da se u svakoj zemlji ovaj koncept razlikuje u detaljima, gerenalno obuhvata iste elemente. Konkretno, to su, Izdavačka delatnost, Štampani mediji, Grafička industrija, IT sektor i razvoj softvera, Marketing, Muzička i filmska industrija, Dizajn, Radio i televizija, Moda, Stari zanati

Kao što znamo, IT sektor i razvoj softvera, dizajn, grafička industrija i generalno veb su danas najbrže rastuća grana industrije. Samim tim što su sve ove delatnosti svrstane u kreativne industrije, jasno je zašto je ovaj segment domaće ekonomije postao toliko popularan.

Prije svega, ideja za razvoj ove projektne ideje potekla je u prethodnoj godini. Kada smo zajedno sa relevantnim opštinskim, državnim i međunarodnim akterima radili na istraživanju potreba kreativnog sektora na sjeveru Crne Gore. Projekat se naslanja i na veoma važan državni projekat na kome je Vlada Crne Gore radila tokom 2020 godine, to je Centar kreativnih industrija. Veoma važan i ozbiljan projekat koji će država realizovati na prostoru bivšeg vojnog kompleksa Cerovo u Bijelom Polju.

Ovu priliku koristim da apelujem na članove Vlade, premijera, Ministarku prosvjete i kulture i sve državne institucije da ulože dodatne napore. Da nastave sa radom na ovom veoma važnom projektu za Bijelo Polje. Sjever i državu kako bi se i Crna Gora zhvaljujući takvom projektu približila modernim EU trendovima. S obzirom da je Srbija daleko ispred nas kada je razvoj kreativnih industrija u pitanju. Da ne govorimo o EU članicama. Koje u kontinuitetu  ulažu napore i razvijaju opvaj sektor. Koji veoma brzo generiše nova radna mjesta i utiče na ekonomiju i BDP .

Ovim inovativnim projektom fokus stavljamo na preduzeća i pojedince koji djeluju u sektoru kreativnih industrija.

Kroz projekat uključujemo 20 aktera iz sektora kreativnih industrija iz 4 opštine sa sjevera. Bijelog Polja, Berana, Mojkovca i Petnjice, sa njima potpisujemo 20 memoranduma o saradnji. Nakon toga za njih izrađujemo po  20 profesionalnih promotivnih video sadržaja. (Konkretne promotivne priče sa akterima, /šta je njihov proizvod, usluga/ koja je njegova umjetnička/kreativna/funkcionalna/estetska/ primjenjiva vrijednost/proces stvaranja/rada) i izrađujemo profesionalne promo fotografije. Nakon toga za svakog korisnika uključenog u projekat dizajniramo i štampamo kataloge. Kojiće im biti dati na raspolaganje kako bi ih mogli distribuirati potencijalnim kupcima.

Kroz projekat će biti izrađen univerzalni web sajt na kome će biti predstavljeni korisnici projekta. Njihovi proiozvodi i usluge a forma web sajta će imati i elemente on-line prodavnice. Tokom realizacije projekta će se konstantno raditi njihova plaćena on-line promocija kako bi upozanli javnost sa korisnicima i njihovim kreativnim proizvodima. Očekujemo da će na kraju projekta svi korisnici, kreativci povećati prodaju i biti prepoznatljiviji na tržištu. U krajnjem ostavriti dodatni prihod i dalje raditi na širenju asortimana i unaprjeđenju postojećuh proizvoda.

Osnov za pokretanje ovog projekta u saradnji sa Ministarstvom kluture Crne Gore su rezultati višemjesečnog istraživanja. Koje je pokazalo da se pojedinci i preduzeća djeluju u sektoru kreativnih industrija susreću sa problemom nedovoljnog prepoznavanja njihovih proizvoda na tržištu. Te u krajnjem nemaju razvijene kanale komunikacije i plasman proizvoda. Glavni problemi su artikulisani kroz činjenicu da nemaju sredstava za profeionalnu promociju. Izradu kataloga, profesionalnih fotografija, web sajtova, video klipova i u krajnjem nemaju sredstava za plaćenu promociju na društvenim mrežama.