Lekovito bilje kao turistička destinacija

Lekovito bilje kao turistička destinacija

Lekovito bilje kao turistička destinacija

Trening na temu Integracija lekovitog bilja u turističku ponudu opštine Bijelo Polje. U okviru kojeg je planirano kreiranje novih turističkih proizvoda baziranih na lekovitom bilju. Kroz sinergiju sa postojećim turističkim atrakcijama. Održan je 27. oktobra 2020. godine u Bijelom Polju u okviru projekta Protektivna opservatorija regionalnog areala lekovitog bilja kao žive prekogranične infrastrukture održivog turizma – PORALIST. Trening je imao za cilj da se dugoročno posmatrano obezbedi održiv model turističke promocije. Adekvatne valorizacije veoma bogatih lekovitih biljnih resursa sa kojim opština Bijelo Polje raspolaže. Kroz integraciju sa već poznatim lokalitetima i pružaocima usluga na ovom području sa ciljem animiranja što većeg broja turista i posetilaca. 

Veoma dobar odziv relevantnih aktera koji imaju direktnu vezu sa sektorom turizma i to prestavnika pružalaca usluga u sektoru turizma. Studenata završnih generacija odseka za turizam i predstavnika turističkih agencija i njihova aktivna participacija. Rezultirali su konkretnim predlozima za diversifikaciju turističke ponude bazirane na lekovitom bilju. Tokom zajedničkog rada definisane su dve turističke rute zasnovane na mapiranom bogatstvu lekovitog bilja.

Prirodnih i kulturnih atrakcija i turističkih subjekata koji pružaju uslugu u ovom sektoru. Od kojih je jedna ruta prekograničnog karaktera i podrazumeva dvodnevni obilazak predmetnih atrakcija na područjima opština Bijelo Polje i Prijepolje. Kao što je to slučaj i sa rutama koje su definisane u prvoj polovini oktobra od strane predstavnika turističkog sektora opštine Prijepolje. Ova dva predloga biće predmet daljih aktivnosti PORALIST projekta i to kroz podršku u detaljnijoj razradi i promociji. Cilj je da se već na samom početku sledeće sezone, sa jasnim planom i programom izađe pred turiste i posetioce koje se odlučuju za aktivan odmor i uživanje u prirodnim blagodetima.

Lekovito bilje kao turistička destinacija

Zbog poštovanja mera prevencije od infekcije COVID – 19 učesnici treninga sa područja opštine Prijepolje prisustvovali su treningu putem video poziva.

Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020. Partnerski na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje, sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedijal Montenegro.