Lekovito bilje kao turistička destinacija

Trening na temu Integracija lekovitog bilja u turističku ponudu opštine Bijelo Polje u okviru kojeg je planirano kreiranje novih turističkih proizvoda baziranih na lekovitom bilju kroz sinergiju sa postojećim turističkim atrakcijama,  održan je 27. oktobra 2020. godine u Bijelom Polju u okviru projekta Protektivna opservatorija regionalnog areala lekovitog bilja kao žive prekogranične infrastrukture održivog turizma – PORALIST. Trening je imao za cilj da se dugoročno posmatrano obezbedi održiv model turističke promocije i adekvatne valorizacije veoma bogatih lekovitih biljnih resursa sa kojim opština Bijelo Polje raspolaže, kroz integraciju sa već poznatim lokalitetima i pružaocima usluga na ovom području sa ciljem animiranja što većeg broja turista i posetilaca. 

Veoma dobar odziv relevantnih aktera koji imaju direktnu vezu sa sektorom turizma i to prestavnika pružalaca usluga u sektoru turizma, studenata završnih generacija odseka za turizam i predstavnika turističkih agencija i njihova aktivna participacija, rezultirali su konkretnim predlozima za diversifikaciju turističke ponude bazirane na lekovitom bilju. Tokom zajedničkog rada definisane su dve turističke rute zasnovane na mapiranom bogatstvu lekovitog bilja, prirodnih i kulturnih atrakcija i turističkih subjekata koji pružaju uslugu u ovom sektoru, od kojih je jedna ruta prekograničnog karaktera i podrazumeva dvodnevni obilazak predmetnih atrakcija na područjima opština Bijelo Polje i Prijepolje. Kao što je to slučaj i sa rutama koje su definisane u prvoj polovini oktobra od strane predstavnika turističkog sektora opštine Prijepolje, ova dva predloga biće predmet daljih aktivnosti PORALIST projekta i to kroz podršku u detaljnijoj razradi i promociji. Cilj je da se već na samom početku sledeće sezone, sa jasnim planom i programom izađe pred turiste i posetioce koje se odlučuju za aktivan odmor i uživanje u prirodnim blagodetima.

Zbog poštovanja mera prevencije od infekcije COVID – 19 učesnici treninga sa područja opštine Prijepolje prisustvovali su treningu putem video poziva.

 

Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, a partnerski na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje, sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedijal Montenegro.

Категорије: PROJEKTI