NAJAVA: TIM ZA EVROPU NA SASTANKU SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE BERANE

Mreža NVO sa sjevera Crne Gore “Tim za Evropu” koja je forimarana u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore organizuje sjutra prvi sastanak sa donosioca odluka opštine Berane u Press Sali Stadiona sa početkom u 12:00h.
Sastanku će prisustvovati predstavnici NVO sa sjevera, a domaćini su Damjan Ćulafić Sekretar sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO organizacijama i njegov zamjenik Predrag Šćekić. Tema sastanka će biti fokusirana na iskustva opštine Berane u finansiranju NVO organizacija, rezultatima finansiranih projekata, sveukupni doprinos NVO organizacija na teritoriji opštine Berane, učešće NVO organizacija u procesu donošenja odluka i sveukupni doprinos NVO sektora.
Prepoznali smo potencijal da civilni sektor može da doprinese u informisanju šire javnosti o samoj EU, prenošenjem važnosti EU integracija i dosadašnjoj pomoći EU Crnoj Gori. Civilni sektor na sjeveru Crne Gore ima važnu ulogu u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.
Jedan od ciljeva mreže i sastanka u Beranama je jačanje kapaciteta NVO da budu profesionalnije, učinkovitije, odgovornije, nezavisnije i vidljiviji akteri u participativnom demokratskom procesu u zemlji.
Ovaj sastanak organizuje se u sklopu projekta EU info kutak na sjeveru Crne Gore koji je finansijski podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE.
Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska Unija.

Za dodatne informacije nas možete kontaktirati putem telefona 069 113 114 ili e-mail adresa eukutak.me@gmail.com nvommne@gmail.com