NOVI PRISTUP U PREGOVORIMA I METODOLOGIJA

Nova metodogija predviđa fokusiraniji pristup ključnim političkim pitanjima i reformama kako bi proces proširenja postao djelotvorniji, predvidljiviji i dinamičniji. Proces pridruživanja treba da bude izgrađen na međusobnom povjerenju i jasnim obavezama EU i Zapadnog Balkana, a kredibilitet pojačan kroz još jači fokus na temeljnim reformama, počevši od vladavine prava, funkcionisanja demokratskih institucija i javne uprave, kao i ekonomije zemalja kandidata.

Jedna od ključnih novina se odnosi na formiranje tzv. tematskih klastera koji objedinjavaju više pregovaračkih poglavlja, kako bi politički fokus zemalja kandidata bio usmjeren na ključne sektore, ali i sankcije u slučaju nesprovođenja potrebnih reformi i ispunjavanja uslova.

Nova metodolgija predviđa uvođenje odlučnijih mjera kada su u pitanju pretpristupni fondovi kao značajan segment pregovora. Jedan od važnih noviteta u tom pravcu odnosi se na mogućnost smanjenja ili povećanja pretpristupne podrške EU u zavisnosti od napredovanja odnosno stagniranja države kandidata. Novitet u odnosu na postojeći model je da se prvi put pominje mogućnost umanjivanja sredstava iz fondova EU, uz izuzetak podrške civilnom društvu, u slučaju neispunjavanja reformskih aktivnosti.