NVO MMNE osnovala Prvi biznis inkubator u Bijelom Polju

NVO MMNE osnovala Prvi biznis inkubator u Bijelom Polju

Clj projekta je da mlade zadržimo na Sjeveru! Nakon 12 godina postojanja uspjeli smo da formalno osnujemo  prvi biznis inkubator u Bijelom Polju i na taj način podstaknemo mlade da pokrenu svoj preduzetnički duh i osnju svoja preduzeća.

Biznis inkubator će korisnicima pružiti niz besplatnih servisa a prije svega pomoć pri definisanju mladalačke biznis ideje, razvoj te ideje, izrade biznis plana, pružajući stručnu podrške i mentoring u procesu planiranja i realizacije njihovog biznisa da što bezbolnije prevaziđu „dječije bolesti“ koje su opterećujuće za sva reduzeća koja tek kreću sa poslovanjem.

Svim korisnicima biznis inkubatora u ovoj fazi dajemo na rasplaganje našu kompletnu infrastrukturu, prostorije, računarsku i digitalnu opremu ali i stručnu, pravnu i administrativnu podršku. Uskoro planiramo zakup velike hale u kojoj će biti više servisa ali i prostora, opreme kada će mladi preduzetnici moći još kvalitetnije i u još boljim uslovima da realizuju svoje preduzetničke aktivnosti. Ideja pokretanja biznis inkubatora prije svega proistekla iz problema koji je izražen na sjeveru Crne Gore, „a to je odliv mladih ljudi ka centralnom dijelu države i zemljama članicama EU“. Dakle želimo da utičemo na smanjenje migracije mladih, da ih zadržimo u Bijelom Polju, Beranama i drugim gradovima sjevera, da im pomognemo i da ih motivišemo da pokrenu uspavani preduzetnički duh u sebi. Kroz ovaj projekat podržavamo kreativne i inovativne ideje pojedinaca koji su voljni da ih realizuju a da ne poseduju osnovno znanje o preduzetništvu, biznisu i nemaju početni kapital. Smatramo da je problem u nedovoljnom razumjevanju mladih, razumjevanju novih, savremenih kreativnih ideja koje su trend današnjice a nijesu u dovoljnoj mjeri shvaćene od strane domaćih kreditnih institucija, državnih organa ali po nekad ni od strane članova njihove porodice.

Sa druge strane, nakon višemjesečnog istraživanja došli smo do podataka da mladi napuštaju sjever uglavnom iz 2 razloga a to je problem zapošljavanja i malih plata u privatnom sektoru. Korisnicima inkubatora je na raspolaganju mreža saradnika iz državnog i privatnog sektora radi praktičnog upoznavanja sa sistemom ekonomije, finansija, nedostatcima na tržištu ponude i tražnje, šansama na tržištu,  zakonskim regulativama savremenim tehnologijama komunikacije, promocije, marketinga itd. Za  mentoring  se ponudio veliki broj uspješnih kompanija i preduzeća sa sjevera.

E-TRANSPARENCY

Naša NVO učestvuje u realizaciji EVROPSKOG projekta E-democrasy koji je okupio preko 30 organizacija civilnog društva sa uz zemala članica Evropke Unije i Balkana. Kroz projekat želimo skrenuti pažnju donosiocima odluka da je transparentnost rada jedan od osnovnih načela demokratije. Sa druge strane projekat ima za cilj da promoviše i nove pristupe koji se koriste u razvijenim zemljama a to je Elektronska tranparentnost!