OBJAVLJEN ČETRNAESTI EU BILTEN

OBJAVLJEN ČETRNAESTI EU BILTEN

Četrnaesti mjesečni informativni elektronski bilten posvećen novostima o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i dostupnim sredstvima i fondovima za koje mogu da konkurišu građani, NVO organizacije je objavljen na sajtu www.eukutak.me.


Poseban odjeljak ovog biltena posvećen je javnim pozivima za učešće u domaćim i međunarodnim seminarama, treninzima i konferencijama za mlade.
Ovaj mjesečni bilten izrađuje se u sklopu projekta „EU kutak“ koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegro.

OBJAVLJEN ČETRNAESTI EU BILTEN
Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.
Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.
Cilj projekta je jačanje kapaciteta i položaja civilnog sektora na sjeveru Crne Gore. Kao i preuzimanje aktivne uloge u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracije Crne Gore u Evropsku Uniju. Kroz ovaj bilten želimo da približimo proces euro-integracija stanovnicima sjeverne Crne Gore. Posebno mladima, uz povećanje informisanosti i podizanje svijesti šire javnosti o samoj Evropskoj Uniji, kao i o procesu pristupanja Crne Gore EU i pomoći EU Crnoj Gori.
Sadržaj ovog biltena je isključiva odgovornost NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) i ni na koji način ne odražava stavove CGO-a ili Evropske unije.
www.eukutak.me
www.mmne.me