Običaji i kultura Muslimana, Bošnjaka, Srba i Crnogoraca su značajno zastupljeni u Bijelom Polju, gdje su skoro jednake polovine stanoništva pripadnici Ortodoksnih hrišćana  i Islamske vjeroispovjesti. Navedeni običaji se prenose generacijski, »s koljena na koljeno«. Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju. Suština ovog projekta koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegrto (MMNE) u saradnji sa Fonsom za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (FZM) je da na jednom mjestu, u štampanoj publikaciji, web sajtu i izložbi putem fotografije evociramo na tradiciju i tradicionalno dobre komšijske odnose,  promovišemo kulturu zajedničkog suživota Muslimana, Bošnjaka, Crnogoraca i Srba koji žive u Bijelom Polju. Elektronsku publikaciju možete pogledati na sajtu www.zajedno.org.me.

Категорије: PROJEKTI