Odštampana publikacija i uspostavljen web-sajt zajedno.org.me

Odštampana publikacija i uspostavljen web-sajt zajedno.org.me

Običaji i kultura Muslimana, Bošnjaka, Srba i Crnogoraca su značajno zastupljeni u Bijelom Polju. Gdje su skoro jednake polovine stanoništva pripadnici Ortodoksnih hrišćana  i Islamske vjeroispovjesti. Navedeni običaji se prenose generacijski, »s koljena na koljeno«. Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju. Suština ovog projekta koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegrto (MMNE) u saradnji sa Fonsom za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (FZM) je da na jednom mjestu, u štampanoj publikaciji, web sajtu i izložbi putem fotografije evociramo na tradiciju i tradicionalno dobre komšijske odnose,  promovišemo kulturu zajedničkog suživota Muslimana, Bošnjaka, Crnogoraca i Srba koji žive u Bijelom Polju. Elektronsku publikaciju možete pogledati na sajtu

Odštampana publikacija i uspostavljen web-sajt zajedno.org.me

Putem terenskog rada, izvršili smo obilazak gradskih i ruralnih područja opštine Bijelo Polje, na taj način izvršili fotografisanje domaćinstava, obradili stare fotografije, fotografisali pojednice, grupe ljudi,  posebno smo obratili pažnju dobre međukomšijske i prijateljske realicije, mješovite brakove i dugogodišnja mješovita prijateljstva i kumstva.

 Nakon obilaska terena i fotografisanja, za potrebe projekta kreirana je  štampana publikacija u kojoj je na jednom mjestu predstavljena kultura, običaji i tradicija, između građana, pravoslavaca i predstavnika islamske vjeroispovjesti.

Kroz Projekaz je biti izrađen i ovaj  web sajt  www.zajedno.org.me, registrovani su nalozi na društvenim mrežama Instagram i facebook. Svakodnevnim objavljivanjem fotografija, na inovativan način promovišemo tradicij, kulturu i tradicionalno dobre međunacionalne odnose.

www.zajedno.org.me.