OGROMAN PROCENAT MLADIH NAPUŠTA CRNU GORU!

OGROMAN PROCENAT MLADIH NAPUŠTA CRNU GORU!

Ogroman procenat mladih želi da napusti i Crnu Goru i region – taj podatak nas mora otrijezniti i motivisati da stvaramo omladinske politike koje će te mlade zadržati ovdje“, jedna je od poruka sa okruglog stola „Kreiranje preporuka za rješavanje problema zapošljavanja i zapošljivosti mladih.“
📊 Na okruglom stolu je predstavljen izvještaj “Gdje smo a gdje želimo da budemo kada govorimo o političkom, ekonomskom i društvenom učešću mladih”, koji je kreiran na osnovu nalaza Indeksa učešća mladih u 2021. godini.


🤝Takođe, organizacije čije smo projekte za poboljšanje
zapošljavanja i zapošljivosti osjetljivih grupa mladih podržale u prethodnih 12 mjeseci, predstavile su modele koje su koristile, i ukazale na prepreke na koje su nailazile.
👉 Projekat „WB&T for #EmploYouth – podrška zapošljavanju mladih iz osjetljivih grupa“ finansira 🇪🇺 Evropska komisija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.
Projekat implementiraju:


🇲🇪#NVOPRIMA
🇷🇸 Fondacija Ana i Vlade Divac
🇹🇷 Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG
🇲🇰 Youth Alliance
🇦🇱 Partners Albania for Change and Development
Ministarstvo javne uprave Crne Gore
European Commission