Penzioneri su zainteresovani za obuku vezanu za elektronske servise!

Penzioneri su zainteresovani za obuku vezanu za elektronske servise!

Analiziranjem podataka, došli smo do saznanja da oko 70% anketiranih posjeduje telefon nove generacije. Oko 62% njih je izrazilo želju da svoje račune plaća iz udobnosti doma. Međutim, problem se ogleda u tome što oko 78% penzionera ne koristi elektronske servise. Razlog tome je što nisu u toku sa digitalnom tehnologijom i ne znaju kako pojedini servisi funkcionišu.

Penzioneri su zainteresovani za obuku vezanu za elektronske servise!

Dobar podatak je što ipak penzioneri ne žele da odustanu od učenja i novih saznanja, pa je istraživanje pokazalo da se čak 64% ispitanika izjasnilo da ima želju da nauči kako funkkcionišu elektronski servisi, kao što je na primjer servis za plaćanje računa u pošti i naravno elektronsko zdravlje, koje bi im u mnogome smanjilo čekanje u redovima i troškove.

Prema tome, ovaj projekat je prije svega baziran na obuci penzionera da koriste online servise, da se uključe u svijet interneta, i da koriste servise koji će im u mnogome olakšati svakodnevnicu. Ukoliko se ne bude vodilo računa o pravu starijih osoba da budu digitalno informisani, edukovani i uključeni, ova grupa može ostati bez mnogih prava koja ima pripada.


Projekat je finansiran od Ministarstva javne uprave, a sprovodi ga NVO Multimedijal Montenegro.