POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN

POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN

Malo se govori o položaju i problemu novinara u malim sredinama. Novinari kao poslenici javne riječi svakodnevno se susrijeću sa mnogim problemima. Takođe, plate novinara nijesu na zadovoljavajućem nivou, a suočeni su sa brojnim preprekama u dobijanju informacija u cilju objektivnog informisanja.

Objektivni i nepristrasni novinari često imaju lošu saradnju sa pojedinim institucijama, a specifičam izazov je biti novinar u malim sredinama, posebno kada se tretiraju „teške teme“ kao što su korupcija i kriminal. Sve je to uticalo da je danas u novinarstvu opstao mali broj ljudi.

Željko Đukić, predsjednik NVO MMNE kazao je da se institucije i građani novinara sjete samo kada su im potrebni.

POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN

“Naučio sam da novinarski posao nije na pravi način cijenjen i prepoznat u Crnoj Gori. Većina građana i institucija se sjeti novinara kada im je potrebna afirmativna ili kritička priča. Rijetko ili možda nikada se neko od njih zapitao zapravo kako je novinarima. Kako su zadovoljni platom, penzijom, uslovima za rad i zapravo koliki je pritisak na njih od strane raznih aktera. Posebno kada se obrađuju škakljive i zamjerljive teme”, ističe Đukić.

Kako kaže, građani se sjete novinara kada im je potreban pritisak na institucije, kada nijesu ostvarili neko pravo koje im pripada ili ne pripada.

„Tada obavezno ide izreka „sada ću da vam zovem novinare“. U većini slučajeva to i urade, pa putem medija vrše pritisak na institucije. Imali smo veliki broj primjera kada su novinari prepoznali neku temu, problem grupe ili pojedinaca i zahvaljujući njihovim pisanjima pomogli zajednici”, dodaje on.

Na samom kraju, Đukić zaključuje da su novinari, ali oni pravi, a ne prepisivači zapravo važan stub modernog crnogorskog društva. Novinare je potrebno više uvažavati, cijeniti, a na medijskim kućama je da ulože napore kako bi im povećali plate i unaprijedili uslove za rad. Danas je novinar i fotograf i kamerman i urednik i montažer i vozač, novinari su i napolju, na kiši, na snijegu, na suncu, na planini, na selu, na putu. Đukić ističe da novinare moramo razumjeti i olakšati im posao.