POZIV ZA UČLANJENJE U MREŽU NVO SA SJEVERA

POZIVAMO SVE NVO ORGANIZACIJE SA SJEVERA da se učlane u MREŽU nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore kako bi se okupili i u druženo promovisali EU vrijednosti. Važno je da civilni sektor preuzme vodeću ulogu u informisanju šire javnosti o samoj EU, prenošenjem važnosti EU integracija i dosadašnjoj pomoći EU Crnoj Gori. Civilni sektor na sjeveru Crne Gore ima važnu ulogu u edukaciji, informisanju i kreiranju javnog mnjenja o procesu integracija Crne Gore u Evropsku Uniju.

Jedan od ciljeva mreže je jačanje kapaciteta NVO da budu profesionalnije, učinkovitije, odgovornije, nezavisnije i vidljiviji akteri u participativnom demokratskom procesu u zemlji.

Pozivamo sve NVO organizacije sa sjevera Crne Gore da ispune I pošalju aplikativnu formu koja je dostupna na sajtu www.mmne.me do 24.07.2021 godine. Prvi, inicijalni sastanak će se održati 26.07.2021 godine u prostorijama EU kutka u Bijelom Polju.

Pravo na članstvo u mreži će imati sve NVO koje ispunjavaju sledeće kriterijume.

Kriterijumi za A organizacije – (Organiziacije sa višegodišnjim iskustvom)

A.1 Da je osnovana najmanje 5 godina prije dana objavljivanja ovog poziva

A.2 Da je u prethodnoj godini imala minimum 20 000 eura prometa preko žiro računa organizacije

A.3 Da je u prethodnoj godini realizovala minimum 1 projekat finansiran od strane lokalne samouprave, ministarstva, međunarodnog ili drugog donatora

Kriterijumi za B organizacije – (Novoosnovane organizacije)

B.1 Da je organizacije nije starija od 12 mjeseci od dana objavljivanja ovog poziva

B.2 Da organizacija nije imala promet preko računa veći od 10 000 eura od dana osnivanja do dana kada je objavljen javni poziv.