PREDNOSTI KORIŠĆENJA INDEKSA

PREDNOSTI KORIŠĆENJA INDEKSA

Prednosti korišćenja indeksa:

– može da sumira složene, višedimenzionalne podatke specifične za mlade;

-lakše je tumačiti od mnogih zasebnih indikatora;

-može da procijeni napredak tokom vremena;

-obezbjeđuje mehanizam za poređenja među zemljama.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.