PREDSTAVLJEN KONKURS ZA NVO VRIJEDAN 500 HILJADA EURA

PREDSTAVLJEN KONKURS ZA NVO VRIJEDAN 500 HILJADA EURA

Nevladinim organizacijama predstavljen javni poziv za NVO projekte vrijedan pola miliona eura.

U prostorijama EU kutka Centar za građansko obrazovanje (CGO) predstavio je detalje IV konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD) u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”.

Petar Đukanović, programski direktor CGO-a, pojasnio je ciljeve, uslove i teme konkursa koje bi trebalo da predstavljaju odgovor na izazove u oblastima važnim za proces integracija Crne Gore u EU, kao i finansijske aspekte, pravila i postupak ocjenjivanje i rangiranja prijedloga projekata.

PREDSTAVLJEN KONKURS ZA NVO VRIJEDAN 500 HILJADA EURA

Detalje oko finansijskog aspekta predstavila je Aldina Žudjelović, asistentkinja na programima.

Željko Đukić, predsjednik NVO Multimedijal Montenegro koja sprovodi projekat EU kutak govorio je o iskustvima tokom realizacije projekta EU kutak koji je finansiran kroz ovaj poziv. Đukić je naglasio da je ovaj konkurs važan za jačanje kapaciteta NVO organizacija s obzirom da se projekti sprovode po EU procedurama ali na našem jeziku, to manje razvijenim organizacijama olakšava implementaciju projekata, ali značajno jača njihove kapacitete.

Pušija Ena, koordinator projekta EU kutak, kazala je da je ova prezentacija konkursa realizovana u sklopu projektne aktivnosti “Predstavljanje dostupnih EU programa i fondova”, i da je veoma srećna što je pored vremenskih nepogoda na sjeveru sastanku prisustvovao veliki broj učesnika.

PREDSTAVLJEN KONKURS ZA NVO VRIJEDAN 500 HILJADA EURA

Info sesiji su, kako je saopšteno iz te NVO, prisustvovali zainteresovani predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore.

“Konkurs je usmjeren na direktnu pomoć OCD za učešće u evropeizaciji i demokratizaciji društva kroz finansijsku podršku njihovim projektima, jačanje njihovih kapaciteta kako bi uspješno realizovali ove aktivnosti u skladu sa evropskim pravilima i obezbjeđivanje kontinuiranog mentorstva tokom trajanja projekata. Za OCD koje će biti podržane pripremljen je i sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima Ii vidljivosti projektnih aktivnosti, kao i monitoringu javnih institucija”, obrazložili su iz CGO.

Iz CGO navode da ukupan iznos sredstava za raspodjelu za četvrti konkurs iznosi 500,000 eura, a podrška za pojedinačne projekte, u okviru dvije kategorije, biće u rasponu od minimum 10,000 eura do maksimalnih 50,000 eura.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori