PROBLEMA JE DOSTA, POČEV OD POLOŽAJA MLADIH U CRNOJ GORI!

PROBLEMA JE DOSTA, POČEV OD POLOŽAJA MLADIH U CRNOJ GORI!

,,Moramo da iznesemo svoje mišljenje kako te probleme da rješavamo. Na taj način bi bili vidljiviji institucijama sistema i našim odbornicima i poslanicima. Inače problema je dosta, počev od položaja mladih u Crnoj Gori, velikog iseljavanja, odnosno odliva mozgova. Socijalne i dječije zaštite, nasilja u porodici , nasilje nad ženama, politička korupcija. Koliko mladih je prisutno u politici i koliko nema mladih na funkcijama gdje se donose važne odluke” kazala je Ružica Lekić, novoizabrana sekretarka Savjeta mladih za EU, koji je formiran u sklopu projekta EU kutak.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.

Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:

@nvo_prima

@fondacijadivac

@youth_alliance_krusevo

@cakutogtoplulugu

@partnersalbania

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

#mladicg#youthparticipation#ybhwbt#YouthParticipationIndex

#YOUTHHUB