STRATEGIJA EU ZA MLADE

STRATEGIJA EU ZA MLADE

Stratregija EU za mlade 2019-2027 stavlja učešće mladih u prvi plan omladinske politike!

Države članice su pozvane da podstiču i promovišu inkluzivno demokratsko učešće svih mladih u demokratskim procesima i društvu, da ih aktivno angažuju, podržavaju predstavljanja mladih na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i istražuju i promovišu upotrebu inovativnih i alternativnih oblika demokratskog učešća, npr. alati digitalne demokratije.