I SJEVER JE CRNA GORA

I SJEVER JE CRNA GORA Ove godine, dok obilježavamo ovaj značajan Državni praznik, želimo posebno staviti fokus na razvoj sjevera naše zemlje. Sjever Crne Gore trenutno zaostaje, a ima ogroman potencijal koji decenijama nije iskorišten. . Na ovaj dan, dok…

IZDVAJAMO IZ ZAKONA

IZDVAJAMO IZ ZAKONA Zaštita potrošača je ključni element modernog društva koje teži pravednosti i sigurnosti u trgovinskim transakcijama. Zakonodavstvo, poput Zakona o zaštiti potrošača, pruža okvir za osiguranje osnovnih prava potrošača i reguliše odnose između potrošača i trgovaca. Kroz ove…

NAJČEŠĆA PITANJA POTROŠAČA

NAJČEŠĆA PITANJA POTROŠAČA Izdvojili smo neka od najčešćih pitanja koja se javljaju u vezi sa pravima potrošača. Kroz odgovore na ova pitanja pružamo jasne smjernice i informacije o pravilima koja regulišu kupovinu i zaštitu potrošača. 1.     On-line kupovina Sačuvajte dokaz…

NEPRISTUPAČNA OKRUŽENJA STVARAJU BARIJERE

NEPRISTUPAČNA OKRUŽENJA STVARAJU BARIJERE Prava osoba sa invaliditetom imaju svrhu da promoviše, štiti i osiguraju puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda od strane svih osoba sa invaliditetom i da promovišu poštovanje njihovog ugroženog dostojanstva. Ova prava…

KAKO PRIJAVITI NELEGALNE TRGOVINE?

KAKO PRIJAVITI NELEGALNE TRGOVINE? Ukoliko uočite da neko posluje mimo propisa i želite da prijavite te aktivnosti prava adresa su inspekcije. Najviše dodira sa subjektima koji posluju u sivoj zoni imaju poreska, tržišna i inspekcija rada. Poreska inspekcija kontroliše da…

ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU!

ZAŠTITIMO ŽIVOTNU SREDINU! Saobraćajne sisteme u urbanim aglomeracijama karakteriše niz negativnih efekata kao što su zagušenje, opadanje nivoa kvaliteta usluge prevoza, snižavanje bezbjednosti saobraćaja, zagađenje vazduha, povećanja nivoa buke i narušavanje životne sredine. Ovi efekti su posebno izraženi u gradskim…

ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA?

ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA? Evropska komisija je najvažnija izvršna institucija EU. Komisija ima ovlašćenja da pokreće inicijative, da priprema odluke Savjeta EU i da ih sprovodi po usvajanju, da nadzire primjenu odluka i drugih propisa na teritoriji država-članica EU. EK,…

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. Pod…

ZLATNA PRAVILA KUPOVINE PUTEM INTERNETA!

ZLATNA PRAVILA KUPOVINE PUTEM INTERNETA! Kupovina iz fotelje kao tekovina tehnološke revolucije lagano postaje naša svakodnevnica. Nedostatak slobodnog vremena kao i pritisak obaveza zrelog života doveli su do nezamislivog rasta elektronske trgovine i otvaranje elektronskih trgovina i otvaranje online prodavnica…

EVROPSKA UNIJA U OČIMA MLADIH

EVROPSKA UNIJA U OČIMA MLADIH Proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji je važan za cijelo društvo, međutim važnu ulogu u ovom procesu imaju mladi, posebno je važno čuti mišljenje mladih, kako oni gledaju na process pristupanja i šta oni očekuju…

DVA ELEKTRIČNA VOZILA U BIJELOM POLJU

DVA ELEKTRIČNA VOZILA U BIJELOM POLJU Drumski saobraćaj predstavlja značajan dio globalnih emisija ugljen oksida, odgovoran čak za četvrtinu ukupnog iznosa. U Bijelom Polju, primjer je alarmantno nizak broj električnih vozila, sa svega dva registrovana tokom cijele 2023. Godine. Alternativni…

Zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima

Zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima U svjetlu ovog značajnog datuma, želimo izraziti zahvalnost svim novinarima i medijskim profesionalcima koji hrabro obavljaju svoj posao, suočavajući se sa brojnim izazovima. NVO MMNE se pridružuje sa lokalnog nivoa globalnoj inicijativi obilježavanja Svjetskog…

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE?

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE? Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. Pod…

DOZVOLITE NOVINARIMA DA RADE SVOJ POSAO

DOZVOLITE NOVINARIMA DA RADE SVOJ POSAO NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) iz Bijelog Polja osudila je ometanje u radu sugrađanke Alise Hajdarpašić ističući da je novinarski posao profesija koja pored lijepih strana ima dosta izazova, posebno kada su u pitanju “teške”…

ZA BUDUĆNOST NAŠEG ZDRAVLJA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU OKOLINU!

Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Čovek je, svojim aktivnostima, odlučujući činilac u mijenjanju okoline. Te su aktivnosti povezane sa zadovoljavanjem potreba. Veliki dio potreba je stvoren vještacki…

AKTIVAN POTROŠAČ MORA BITI ZAŠTIĆEN POTROŠAČ

AKTIVAN POTROŠAČ MORA BITI ZAŠTIĆEN POTROŠAČ Svaki građanin Crne Gore se u nekom trenutku našao u ulozi potrošača – prilikom kupovine hrane, električnih aparata, odjeće, planiranja putovanja. Potrošač očekuje da dobra koju kupuje, odnosno usluge koje nabavlja imaju određeni kvalitet,…

MLADI ROMI ODNIJELI 9 SPORTSKIH NAGRADA

MLADI ROMI ODNIJELI 9 SPORTSKIH NAGRADA U cilju smanjenja diskriminacije, NVO MMNE organizovala je sportski događaj na gradskom trgu u kome su predstavnici RE populacije iz Bijelog Polja i Berana zajedno sa mladima većinske zajednice učestvovali u sportskim igrama i…

OSAM OSNOVNIH PRAVA POTROŠAČA

OSAM OSNOVNIH PRAVA POTROŠAČA Osam osnovnih prava potrošača čini temelj zaštite potrošača i osigurava da njihovi interesi budu adekvatno zastupljeni i poštovani. – Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba – dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća…

BEZ JEDNISTVA, RADA, SARADNJE I INOVACIJA NEMA NAPRETKA!

BEZ JEDNISTVA, RADA, SARADNJE I INOVACIJA NEMA NAPRETKA! Svi Vaši uspjesi su uspjesi društva u cjelini! Svim studentima želimo srećan 4. april dan studenata! *Dan studenata obilježava se od 4. aprila 1955. godine kao znak sećanja na smrt i hrabrost studenta Žarka…

NACIONALNE MANJINE

NACIONALNE MANJINE Pojam nacionalne manjine odnosi se na grupu koja živi u okviru nekog većeg političkog društva, čiji su pripadnici u kulturnom pogledu različiti od ostalih grupa u tom društvu. Pitanje nacionalnih manjina i ko se sve može smatrati nacionalnom…

POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA

POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA Svakodnevno se nalazimo u situaciji da koristimo različite proizvode i usluge, očekujući da dobijemo ono što smo platili – kvalitetnu robu ili uslugu. Međutim, kada se suočimo sa problemima ili nepravilnostima, važno je znati kako…

Šta je IBAR i zbog čega je važan za Crnu Goru?

Šta je IBAR i zbog čega je važan za Crnu Goru? Kada EK procijeni da smo da smo ispunili zadata privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, onda priprema Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (Interim Benchmark Assessment Report – IBAR). Taj…

PRIJAVI SE, TIM ZA EVROPU!

PRIJAVI SE, TIM ZA EVROPU! Obavještavamo sve mlade iz Berana, Bijelog Polja, Mojkovca i Kolašina starostne dobi između 16 i 30 godina da je otvoren konkurs za članove TIMA ZA EVROPU. Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi starosti između…

SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU!

SAČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU! Pješačenje i upotreba bicikla su najbolji načini da sačuvamo životnu sredinu, smanjimo upotrebu vozila sa unutrašnjim sagorjevanjem i smanjimo emisiju štetnih gasova. To je jedan od zaključaka sa press konferencije koju je organizovala NVO Multimedijal Montenegro (MMNE)…

BESPLATAN KURS GRAFIČKOG DIZAJNA

BESPLATAN KURS GRAFIČKOG DIZAJNA Kurs grafičkog dizajna namijenjen je svima koji žele naučiti ili dodatno unaprijediti vještine vizuelne komunikacije. Kurs je predviđen za sve uzraste i trajaće 1 dan, a održava se u Bijelom Polju, krajem Februara u prostorijama EU…

SEOSKI MOMCI MAHOM NEOŽENJENI!?

SEOSKI MOMCI MAHOM NEOŽENJENI!? Ruralna područja u Crnoj Gori već decenijama pate od depopulacije. To znamo, čuli smo svi, ponekad nam je muka da to opet čujemo, jer, paradoksalno, kad nešto ponovimo hiljadama puta, to postane nekakav imaginarni pojam prema…

EROVIĆ: POVEĆAN STEPEN INKLUZIJE RE POPULACIJE

EROVIĆ: POVEĆAN STEPEN INKLUZIJE RE POPULACIJE Direktor Opšte bolnice u Bijelom Polju, Kenan Erović, izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima i povećanim stepenom integracije lokalne romske zajednice u Bijelom Polju. On smatra da je to rezultat kontinuirane saradnje lokalnih aktera u…

POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN

POSAO NOVINARA UVIJEK IZAZOVAN Malo se govori o položaju i problemu novinara u malim sredinama. Novinari kao poslenici javne riječi svakodnevno se susrijeću sa mnogim problemima. Takođe, plate novinara nijesu na zadovoljavajućem nivou, a suočeni su sa brojnim preprekama u…