ISKORISTITE PRAVO ŽALBE/PRIGOVORA!

ISKORISTITE PRAVO ŽALBE/PRIGOVORA! Prema Zakonu o zaštiti potrošača potrošač ima pravo da podnese prigovor i žalbu trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih…

PRAVA MANJINA U BELGIJI

PRAVA MANJINA U BELGIJI Belgija Ustavom Kraljevine Belgije uređena su prava i slobode svih državljana Belgije koji imaju ista prava. Ustav propisuje da su zakonima i saveznim zakonima garantovana prava na slobodu i pripadnost ideološkoj i filozofskoj manjini, te da…

NAJČEŠĆA PITANJA POTROŠAČA

NAJČEŠĆA PITANJA POTROŠAČA Izdvojili smo neka od najčešćih pitanja koja se javljaju u vezi sa pravima potrošača. Kroz odgovore na ova pitanja pružamo jasne smjernice i informacije o pravilima koja regulišu kupovinu i zaštitu potrošača. 1.     On-line kupovina Sačuvajte dokaz…

ISTORIJA EV

ISTORIJA EV Jeste li znali da je 1884. godine predstavljen prvi standardni električni automobil koji se može masovno proizvoditi i prodavati javnosti? Jeste li znali da je početkom 1900-ih 1/3 svih vozila bila električna? Počeli su brzo nestajati oko 1920.…

ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA?

ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA? Evropska komisija je najvažnija izvršna institucija EU. Komisija ima ovlašćenja da pokreće inicijative, da priprema odluke Savjeta EU i da ih sprovodi po usvajanju, da nadzire primjenu odluka i drugih propisa na teritoriji država-članica EU. EK,…

ISAK ODUŠEVIO KOLAŠINCE KONCERTOM POVODOM DANA EVROPE

ISAK ODUŠEVIO KOLAŠINCE KONCERTOM POVODOM DANA EVROPE Veliki broj građana Kolašina, domaćih I stranih turista okupio se na koncertu pop rock zvijezde Isaka Šabanovića koji je cijelih dva sata nizao muzičke hitove EX-Yu prostora. Atmosfera tokom koncerta bila je puna…

EU NAJUSPJEŠNIJI PROJEKAT MIRA U ISTORIJI

EU NAJUSPJEŠNIJI PROJEKAT MIRA U ISTORIJI Evropska unija počela kao šest ujedinjenih zemalja i desila se ekspanzija, svi hoće da se pridruže, što je po njegovom mišljenju lijepo da se različite tradicije i kulture upoznaju, kazao je zamjenik šefa Delegacije…

PRAVA POTROŠAČA PRI ONLINE KUPOVINI!

PRAVA POTROŠAČA PRI ONLINE KUPOVINI! Ukoliko ste već kupovali online ili tek planirate da obavite ovaj vid kupovine, morate biti upoznati sa slijedećim pravima: 1.Mogućnost vraćanja proizvoda 14 dana od prijema jednostranim raskidom ugovora, bez navođenja razloga; 2. Trgovac je…

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE?

ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE? Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi. Pod…

DOZVOLITE NOVINARIMA DA RADE SVOJ POSAO

DOZVOLITE NOVINARIMA DA RADE SVOJ POSAO NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) iz Bijelog Polja osudila je ometanje u radu sugrađanke Alise Hajdarpašić ističući da je novinarski posao profesija koja pored lijepih strana ima dosta izazova, posebno kada su u pitanju “teške”…

ZA BUDUĆNOST NAŠEG ZDRAVLJA ZAŠTITIMO ŽIVOTNU OKOLINU!

Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Čovek je, svojim aktivnostima, odlučujući činilac u mijenjanju okoline. Te su aktivnosti povezane sa zadovoljavanjem potreba. Veliki dio potreba je stvoren vještacki…

MART MJESEC PUN EU AKTIVNOSTI

MART MJESEC PUNEU AKTIVNOSTI Novo izdanje mjesečnog informativnog elektronskog biltena posvećenog novostima o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji i dostupnim sredstvima i fondovima za koje mogu da konkurišu građani, NVO organizacije je objavljen na sajtu www.eukutak.me. Poseban odjeljak ovog biltena…

NACIONALNE / ETNIČKE MANJINE

NACIONALNE / ETNIČKE MANJINE U savremenoj praksi često se koriste izrazi: „nacionalne manjine“, „etničke manjine“ i „etničke manjinske zajednice“. Izraz „etničke manjine“, koji se vrlo često koristi u međunarodnim dokumentima i drugim relevantnim izvorima, ima dovoljno definisan obuhvat. Naime, ovaj…

VAŠA POTROŠAČKA PRAVA U BROJEVIMA:

VAŠA POTROŠAČKA PRAVA U BROJEVIMA: U današnjem svijetu potrošača, važno je biti svjestan svojih prava i zaštite koju pruža zakon. Učiniti korake ka boljem razumijevanju tih prava. Kao i obaveza koje proizilaze iz potrošačkih transakcija, ključno je za osiguranje pravičnosti…

ČISTA OKOLINA ZA SVE GRAĐANE!

ČISTA OKOLINA ZA SVE GRAĐANE! Zbog sve većih količina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznačajnijih ekoloških problema savremenog svijeta. Čovek je, svojim aktivnostima, odlučujući činilac u mijenjanju okoline. Te su aktivnosti povezane sa zadovoljavanjem potreba. Veliki…

ŠTA SU PREGOVORI O PRISTUPANJU?

ŠTA SU PREGOVORI O PRISTUPANJU? Pregovori o pristupanju su pregovori o uslovima pod kojim država kandidat pristupa Evropskoj uniji i njenim osnivačkim ugovorima. A koji se nakon završetka pregovora utvrđuju međunarodnim ugovorom između država članica Evropske unije i države kandidata,…

SJAJAN EU DAN U BIJELOM POLJU

SJAJAN EU DAN U BIJELOM POLJU Cjelodnevni događaj posvećen Evropskim integracijama u koji su uključeni mladi, mediji, NVO organizacije I predstvnici opštine održan je u Bijelom Polju. Mirko Bajčeta član Tima za Evropu kaže da je to bio još jedan…

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU Tim za Eevropu koji broji 20 članova po prvi put se sastao u Bijelom Polju. Na inicijalnom sastanku prisustvovalo je 15 mladih lidera i liderki iz četiri opštine sa sjevera – Bijelog Polja, Berana,…

ZAŠTITITE SVOJA POTROŠAČKA PRAVA

ZAŠTITITE SVOJA POTROŠAČKA PRAVA U ostvarivanju zaštite prava potrošača, ključnu ulogu imaju različiti organi i institucije koji aktivno učestvuju u sprovođenju zakona i propisa. Od Ministarstva ekonomskog razvoja, preko organa nadležnih za inspekcijske poslove, do nevladinih organizacija, ovi entiteti igraju…

U TOKU ISTRAŽIVANJE O PRAVIMA POTROŠAČA

U TOKU ISTRAŽIVANJE O PRAVIMA POTROŠAČA U Bijelom Polju se već neko vrijeme sprovodi istraživanje o informisanosti potrošača. Koliko su upućeni o njihovim pravima i obavezama prilikom kupovine robe ili zaključivanja ugovora o pružanju usluga. Te kako bi postakli građane…

CRNA GORA: PREKO MILION GUMA GODIŠNJE

CRNA GORA: PREKO MILION GUMA GODIŠNJE Vulkanizeri iz Bijelog Polja se susreću sa mnogobrojnim problemima. A jedan od najvećih jeste nedostatak mjesta za odlaganje guma. U proteklom periodu Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro došla je do saznanja da veliki broj građana…

BESPLATAN KURS VIDEO PRODUKCIJE

BESPLATAN KURS VIDEO PRODUKCIJE Kurs video produkcije namijenjen je svima koji žele da naučr ili dodatno unaprijede vještine video snimanja i video montaže. Kurs je predviđen za sve uzraste i trajaće 6 dana. A održava se u Bijelom Polju, krajem…

ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA?

ŠTA JE EVROPSKA KOMISIJA? Evropska komisija je najvažnija izvršna institucija EU. Komisija ima ovlašćenja da pokreće inicijative, da priprema odluke Savjeta EU i da ih sprovodi po usvajanju, da nadzire primjenu odluka i drugih propisa na teritoriji država-članica EU. EK,…

SAVJET EVROPE

SAVJET EVROPE ŠTA JE SAVJET EVROPE? Savjet Evrope je regionalna međunarodna organizacija evropskih zemalja, čije se sedište nalazi u Palati Evrope, u Strazburu, na granici Francuske i Njemačke. SHVRHA SAVJETA EVROPE Svrha Savejta Evrope ogleda se u ostvarenju osnovnih ličnih…

MONITORING MEDIJA OD 15.05.2023. DO 15.08.2023

MONITORING MEDIJA OD 15.05.2023. DO 15.08.2023 NVO MMNE je u sklopu projekta „EU kutak“ objavila treću tromjesječnu analizu medija u periodu od 15. maja 2023. do 15. avgusta 2023. godine na kojem je radio tročlani tim NVO Multimedijal Montenegro u…