ŠTA SU PREGOVORI O PRISTUPANJU?

ŠTA SU PREGOVORI O PRISTUPANJU? Pregovori o pristupanju su pregovori o uslovima pod kojim država kandidat pristupa Evropskoj uniji i njenim osnivačkim ugovorima. A koji se nakon završetka pregovora utvrđuju međunarodnim ugovorom između država članica Evropske unije i države kandidata,…