Tradicionalno dobri međunacionalni odnosi Bijelog Polja

Tradicionalno dobri međunacionalni odnosi Bijelog Polja

PRILOG TV SUN: Iz štampe izašla publikacija posvećena tradicionalno dobrim međunacionalnim odnosima u Bijelom Polju.

Običaji i kultura Muslimana, Bošnjaka, Srba i Crnogoraca su značajno zastupljeni u Bijelom Polju, gdje su skoro jednake polovine stanvoništva pripadnici Ortodoknih hrišćana  i Islamske vjeroispovjesti. Navedeni običaji se prenose generacijski, »s koljena na koljeno«. Pod uticajem savremenog načina života i života u gradskim sredinama, naslijeđeni običaji i tradicija polako isčezavaju.

   Suština ovog projekta koji sprovodi NVO Multimedijal Montenegrto (MMNE) u saradnji sa Fonsom za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (FZM) je da na jednom mjestu u štampanoj publikaciji. Web sajtu i izložbi putem fotografije evociramo na tradiciju i tradicionalno dobre komšijske odnose. Promovišemo kulturu zajedničkog suživota Muslimana, Bošnjaka, Crnogoraca i Srba koji žive u Bijelom Polju. Posebno je značajno spomenuti da su u realizaciju projekta uključena i lica koja se izjašnjavaju Srbi, Muslimani i Crnogorci. Što u krajnjem doprinosi i promociji međukulturalne saradnje.

Tradicionalno dobri međunacionalni odnosi Bijelog Polja

    Putem terenskog rada, izvršili smo obilazak gradskih i ruralnih područja opštine Bijelo Polje. Na taj način izvršili fotografisanje domaćinstava, obradili stare fotografije, fotografisali pojednice, grupe ljudi. Posebno smo obratili pažnju dobre međukomšijske i prijateljske realicije, mješovite brakove i dugogodišnja mješovita prijateljstva i kumstva.

    Nakon obilaska terena i fotografisanja, za potrebe projekta kreirana je  štampana publikacija. U kojoj je na jednom mjestu predstavljena kultura, običaji i tradicija, između građana, pravoslavaca i predstavnika islamske vjeroispovjesti.

   Kroz Projekaz je biti izrađen i ovaj  web sajt  www.zajedno.org.me, registrovani su nalozi na društvenim mrežama Instagram i facebook,  svakodnevnim objavljivanjem fotografija, na inovativan način promovišemo tradicij, kulturu i tradicionalno dobre međunacionalne odnose.