Organizovan trening priključivanja Crne Gore EU

Organizovan trening priključivanja Crne Gore EU

Danas je u prostorijama EU info Kutka na sjeveru Crne Gore održan trening a za NVO sa sjevera na temu priključivanja Crne Gore EU, trening je vodila profesorica Gordana Đurović koja je redovna profesorica na fakultetu političkih nauka i Ekonomskom fakultetu. Današnjem sastanku prisustvovali su predstavnici 20 NVO organizacija sa sjevera Crne Gore, a mogućnost prisustva su imale sve zainteresovane organizacije sa sjevera.

Organizovan trening priključivanja Crne Gore EU. Na početku samog sastanka prisutnima se obratio Zdravko Janjuševićkoji je upoznao prisutne o današnjem događaju, takođe je upoznao profesoricu Gordanu Đurović o problemima na sjeveru Crne Gore i problemima nevladinih organizacija. Janjušević je pozvao da zajednički djelujemo, a zatim pozdravio izvršnog direktora NVO MMNE, Željka Đukića koji je kako on kaže zaslužan za današnji skup, zatim pozdravio je i predstavnike NVO CGO i predstavnike evropske delegacije koji su prisustvovali događaju u svojstvu posmatrača. Projekat „EU info Kutak na sjeveru Crne Gore“ finansiran iz sredstava EU što je nam je omogućilo da već nekoliko mjeseci u Bijelom Polju u EUkutku razgovaramo o veoma važnim temama, temama koje interesuju sve nas, zatim je prepustio riječ Đukiću.Đukić se u uvodnom djelu zahvalio gostima iz Evropske delegacije i CGO-a koji su bili gosti sastanka.„Danas smo se okupili iz vrlo važnog razloga, a taj razlog jesu Evropske integracije o kojima puno govorimo, a čini mi se slabo radimo. Danas smo tu sa željom da to promijenimo, da pored ove priče koja je svakodnevno prisutna fokusiramo na konkretne akcije, na konkretne aktivnosti kako bi dali svi maksimalni doprinos ubzanju procesa sa jedne strane i informisanju građana sa druge strane. Jednostavno, da pomognemo donosiocima odluka kako na lokalnom tako i na državnom nivou, ali prvenstveno građanima Crne Gore, da im na jednostavan način objasnimo ovaj kompleksan proces“, rekao je Željko Đukić.

Poslije Đukića obratila se Gordana Đurović koja je izrazila zadovoljstvo zbog prisustva na današnjem sastanku, kao i posjeti našeg grada u kojem nije prvi put.

„Nijesam ovdje prvi put, ali kad god posjetim ovaj grad bude mi drago. Kroz posjete testiramo viđenje Evropskih integracija, da li je jednako iz ugla različitih gradova iz Crne Gore i različitih lokalnih zajednica, a opet imamo svi isti cilj. Moj današnji zadatak je bio da probamo ovako da osvježimo malo naše znanje o nekim poslovnim tokovima koji su nam važni kada govorimo o procesu Evropskih integracija. Ja ću dati nekih svojih par kritičkih osvrta, a to mi moja akademska pozicija uvijek dozvoljava, koje sam njegoavala i kada nisam bila samo na ovoj strani. U najboljem maniru da razumijemo proces koji se malo i mijenja, zašto ovoliko traje i koja su glavna ograničenja, danas kada govorimo o integraciji ne samo Crne Gore nego i cijele naše regije i kako sve to više uključiti u lokalne zajednice“, počela je Đurović u svom govornom dijelu.

Đurovićka se prvo osvrnula na termine za koje joj se čini da se malo miješaju, govorila je o procesu u stabilizaciji pridruživanju, članovima 17 i 18 koji govore procedure pregovaranja međunarodnih ugovora kada pregovara EU ispred država članica, izvoza i uvoza koji nam je omogućen u EU.

„Ja sam 2007, 2008, 2009 i 2010. godine kada je Crnogorska administracija jako dobro radila doživjela kao izuzetno priznanje naše države kada smo potpisali sporazum o stabilizaciji. Evrospka unija je sad morala zaigrati na to da ona traži podršku građana, da građani prepoznaju Evropske vrijednosti. Evropska unija nije idealna, nije bajka, Evropska unija nam treba iz dobro poznatih razloga, od pomirenja preko vlasničkih prava, migracija, energetike, tržišta, obrazovanja do svih drugih segmenata koji se uključuju u svakodnevni život svih građana. EU nam treba i da imamo učinkovitije vlade jer nas uči kako da planiramo razvoj i da ne moramo da budemo loših javnih finansija, da imamo jaču administraciju. Možemo naučiti nešto iz raznih zemalja, npr. Od Turske smo mogli naučiti da ne možemo prečicom ništa postići. Mi bi bili doprinos Evropskim kontrolama granica i mnogim drugim stavrima koje su danas važne“, kazala je predavačica Gordana.

Na pitanje prisutnih da li Crna Gora može ubrzati proces ulaska u EU, Gordana je odgovorila da smatra da može kada bi se mi malo više usaglasili i organizovali, naša prednost je to što smo mala država, 620 000 se može urediti“.

Nakon prvog postavljenog pitanja i ostali prisutni su vodili diskusiju sa predavačicom, a najveća zainteresovanost se mogla primijetiti za pitanje projekta „Evropa sad“, oko kojeg smo imali prilično podijeljena mišljenja, kao i pitanje koje se često postavlja u našem društvu a to je kako ispriječiti odliv stanovništva.

Projekat „ EU info kutak na sjeveru Crne Gore” u Bijelom Polju sprovodi NVO MMNE, a finansijski je podržan kroz javni poziv OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE. Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Projekat finansira Evropska unija.