UBIJANJE PRIRODE ZNAČI UBIJANJE SAMOG SEBE!

UBIJANJE PRIRODE ZNAČI UBIJANJE SAMOG SEBE!

Pojam „zagađivanje životne sredine” se može definisati kao unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskom djelatnošću ili prirodnim procesima koje ima ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlje ljudi.

mmne-ekologija-u-saobracaju

Pod zagađujućom energijom se misli na radioaktivnost, buku, toplotu, vibracije. Za stanje životne sredine i njeno zagađivanje uvek je odgovoran neki zagađivač. Zagađivačem se, u najširem smislu, podrazumijeva pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću zagađuje životnu sredinu Pitanje „kapaciteta životne sredine”- u najširem smislu pod ovim se podrazumijeva sposobnost životne sredine da prihvati određenu količinu zagađujućih materija, tako da ne nastupi nepovratna šteta u životnoj sredini. Ugrožena životna sredina je određeni dio prostora u kojem zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine. Onda kada nastanu štete u životnoj sredini preduzimaju se različite mjere remedijacije, odnosno sanacije.

UBIJANJE PRIRODE ZNAČI UBIJANJE SAMOG SEBE!

Zakonima kruženje materije, trošenje energije i obnavljanje života, pri čemu podstiče da se od prirode uzima samo onoliko koliko je potrebno za obezbjeđivanje osnovnih ljudskih potreba. Zato ekološka etika predstavlja ekološki odnos čovjeka prema prirodi.

Mislim da svako od nas na bilo koji način može doprinijeti zaštiti životne sredine. Jer upravo je ona izvor našeg zdravlja. Svakim danom sve više i više otpada ljudi bacaju te na taj način zagađuju i svoju životnu sredinu. Zaključak je da bi sve vlade svijeta trebale uvesti neke zakone odnosno pospiješiti reciklažu tog otpada kroz eko-elektrane. Trebaju pokušati smanjiti emisije ugljen dioksida jer to uveliko uništava zemlju a ujedno i ljudsko zdravlje. Takođe vlade trebaju uvesti zakone koji će svakog pojedinca koji na bilo koji način pokušava zagaditi životnu sredinu kazniti odgovarajućom kaznom kako bi se spriječilo zagadenje. Prema ovome svemu gore navedenom zaključak je da svako od nas može uticati na to da se poveća zaštita životne sredine jer je ona budućnost našeg zdravlja.

Projekat „Razvijanje ekološke svijesti i društveno-odgovornog ponašanja učesnika o saobraćaju“ bavi se problemom niske ekološke svjesti građana i niskim nivoom društvene ekološke odgovornosti učesnika u saobraćaju

Kroz projekat želimo da  unaprijedimo  ekološku svijesti i društveno-odgovorno ponašanje građana, a posebno učesnika u saobraćaju. Prepoznali smo važnost razvoja saobraćajne kulture učesnika u saobraćaju uz razvijanje ekološki prihvatljivog ponašanja. Smanjenje emisije štetnih gasova nastalih radom motora sa unutrašnjim sagorjevanjem u saobraćaju. Kao i unaprjeđenje opšteg zdravlja i kvaliteta života građana Crne Gore.

Projekat  „Razvijanje ekološke svijesti i društveno-odgovornog ponašanja učesnika o saobraćaju“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE). Finansira ga Ministarstvo kapitalnih investicija.