UBRZAJMO EVROPSKE INTEGRACIJE ZATVARANJEM PREGOVARAČKIH POLJA ZA PRISTUPANJE EU

UBRZAJMO EVROPSKE INTEGRACIJE ZATVARANJEM PREGOVARAČKIH POLJA ZA PRISTUPANJE EU

Obzirom da težimo da budemo dio zemalja članica EU, odnosno organizovanom društvu-uređenom sistemu, Crna Gora kao članica za pristupanje EU otvorila je pristupna poglavlja.


Kako bi ubrzali proces pridruživanja neophodno je zatvoriti pregovaračka polja, za šta je neophodna maksimalna političko-društvena odgovornost.


Politička na donošenju zakonskih akata prema kriterijumima iz poglavlja vezanih za navedene oblasti.
Društvena na postovanju novopostavljenih regulativa.
Amer Agović, član Savjeta mladih za EU.

UBRZAJMO EVROPSKE INTEGRACIJE ZATVARANJEM PREGOVARAČKIH POLJA ZA PRISTUPANJE EU


NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.


Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.
Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.