UKLJUČI SE-AKCIJA POŠUMLJAVANJA

✅ POZIVAMO SVE ZAINTERESOVANE GRAĐANE I GRAĐANKE, POSEBNO MLADE DA SE UKLJUČE U VOLONTERSKU AKCIJU POŠUMLJAVANJA KOJU SPROVODIMO U PETAK 23. OKTOBRA SA POČETKOM U 11H!

? Budite odgovorni i dajte doprinos očuvanju životne sredine, posadite sa nama 500 stabala jer su šume pluća naše države. Prijavite se putem insta/facebook poruke , e-maila: nvommne@gmail.com ili telefona 068491335

? Projekat „Šume su naše nacionalno blago“ ima za cilj da razvije društvenu svijest, posebno mladih, o značaju šuma kao prirodnog dobra i nacionalnog bogatstva, potrebi očuvanja šuma i značaju prevencije zagađenja i zaštite od požara šuma na sjeveru Crne Gore.

? Ovom temom se bavimo jer smatramo da postoji velik problemi sa požarima koji uništavaju šumski fond, kao i problem neplanskog, nekontrolisanog uništavanja i gazdovanja šumama.

? Odatle i nužnost promene ponašanja i edukacije šire zajednice o nastanku, uzrocima i posljedicama požara i nekontrolisanoj sječi drveća, uz uključivanje šire zajednica, na čelu sa mladima, u promenu situacije na terenu, čišćenjem kritičnih tačaka i sadnjom novih šuma.

? Projekat finansira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore