ULAGANJE U TALENAT ZA BOLJU BUDUĆNOST!

Talenat leži u gotovo svakom od nas. Ali nažalost neki talenti se više favorizuju u odnosu na druge.

Međutim, kada govorimo o kreiranju podržavajuće sredine za razvoj talenata tokom obrazovanja, prostora za rad je mnogo. Tu se radi o obukama ali i o ličnosti koju treba dati kako bi se otvorio prostor za otkrivanje potencijala.

Važno je okrenuti fokus ka razvoju kritičkog mišljenja, istraživačkog duha, radoznalosti. Mlade ljude treba učiti da usvajaju znanja, selektuju znanja, odvajaju bitno od nebitnog. Um je iznad tehnološkog razvoja i za budućnost je važno naučiti djecu od malih nogu da misle.

Talenti, morate da budete radoznali, adaptilni i otporni na promjene. Živite u poprilično nepredvidiom svijetu i jedino će vam ovakav stav pomoći da pronađete svoj put. Ne ulaganje u sebe je kao ploviti niz brzu rijeku bez vesla, mape ili znanja šta nas čeka iza sledeće krivine. Stvari mogu ići dobrim tokom neko vrijeme, ali u određenom trenutku shvatićeš da si napravio veliku grešku. Da bi izbjegli teškoće, morate praviti pažljive poteze prilikom postizanja ciljeva u karijeri i životu!

NVO MMNE od svog osnivanja akcenat stavlja na mlade i talentovane ljude, na rad sa njima i pružanje podrške u razvoju

intelektualnih kapaciteta, stvarajući na taj način povoljan ambijent za njihov razvoj i promociju.

Projekat ,,MLADI NOVI SVIJET“ koji se bavi otkrivanjem i njegovanjem talenata u cilju stvaranja podloge te razvoj intelektualne elite naše države, koja će svojim znanjem i zalaganjem biti pokretačka snaga našeg društva i države, sprovodi NVO Multimedial Montenegro, a finansiran je od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.