VELIKO INTERESOVANJE ZA EU FONDOVE

VELIKO INTERESOVANJE ZA EU FONDOVE

Zainteresovani pojedinci , predstavnici institucija i nevladine organizacije das su EU kutku dobili niformacije o fondovima Evropske unije, bespovratnim sredstvima programima i konkursima na koje se mogu prijaviti.

Pored fondova i programa rije;I je bilo i o resursima i kapacitetima organizacija sa sjevera da učestvuju u pozivima za dodjelu sredstava EU.

Saša Palibrk iz Evropske kuće prezentovao je prisutnima strukturu IPA fondova, njihove krajnje korisnike i način na koji im se pristupa. Posebna pažnja posvećena je programima unije dostupnim Crnoj Gori. Palibrk je svaki program predstavio pojedinačno uz kratko objašnjenje kako se prijavljuje na otvorene konkurse. Naglasio je da svaki od programa ima svoju lokalnu kontakt tačku i ohrabrio okupljene da što više kontaktiraju državne organe zadužene za promociju pojedinih programa.

VELIKO INTERESOVANJE ZA EU FONDOVE

Zdravko Janjušević iz lokalnog centra za razvoj resursa NVO se osvrnuo na procedure i potrebne vještine za pisanje samih projekata ali i realizaciju onih za koje su dodijeljena sredstva. Janjušević je napomenuo da svi prisutni, bilo da se radi o pojedincima bilo o predstavnicima civilnog društva, imaju mogućnost da potrebna znanja i vještine steknu upravo kroz zajednički rad i učenje u lokalnom centru za razvoj resursa. Što na kraju može rezultirati novim projektnim prijavama i odobrenim sredstvima kojima lokalne NVO mogu značajno promijeniti sliku i kvalitet života građana na sjeveru države.

Projekat „Evropski kutak“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“. Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira ga Ministarstvo javne uprave.