VJERUJEM U DOBRU SARADNJU

VJERUJEM U DOBRU SARADNJU

Prvi sastanak Savjeta mladih koji je održan u kancelariji Eu kutak ostavio je dobre utiske na mlade sa sjevera Crne Gore. Članica Savjeta, Kristina Dašić, izrazila je zadovoljstvo što je mladima pružena mogućnost da se istaknu, dolaze do novih saznanja i utiču na promjene, odnosno što prepoznaju da će se čuti njihov glas i mišljenje.

„Pozitivno sam iznenađena kako je protekao prvi sastanak Savjeta mladih. Jako sam zadovoljna kako ljudi ovdje funkcionišu. Način komunikacije i druželjubivosti bio je na zavidnom nivou i

vjerujem u dobru saradnju.“

Kristina Dašić, članica Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU. Cilj je da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija. Osim toga i u niz studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje. Želimo da utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinjeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.