Yes EU

Yes EU

Projekat Yes EU je modularni projekat koji smo takođe sa ponosom tealizovali  u Bijelom Polju i Pljevljima. Cilj projekta je promocija EU i informisanje javnosti o naparetku pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Kao mlada i kreativna NVO tada smo prepoznali značaj promocije EU u Crnoj Gori sa fokusaom na Opštine

sjevera. Izvršeno je 5 itraživanja u kojima je fokus grupa mladi izrasta od 16 do 25 godina. Upoznali smo se zapravo koliko sau mladi upoznati sa benifitima pristupanja njaše države ovoj Evropskoj zajednici. Kroz projekat smo na inovativan i kreativan nači edukovali djecu i omladinu o osnovin podacima o EU, pravima ali i obavezama koje su pred nama kada postanemo punopravni članovi.

Preko 250 mladih prisustvovalo sastancima i panel diskusijama na temu EU integracije, 8 mladih je se uključilo u ovolonterske aktivnosti projekta. Opštine Bijelo Polje i Pljevlja su prepoznale značaj projekta i logistički pomogle realizaciju ovog projekta. Šef evropske delegacije u Crnoj Gor je učestovao u realizaciji projekta, 45 mladih je učestovovalo u promotivnoj vožnji bicikla, 55 učenika osnovih škola se uključilo u kreativne radionice. U 5 odljeljenja osnovih škola u Pljevljima i Bijelom Polju održana predavanja na temu EU integracije. Organizovane 2 panel diskusije na temu EU integracija na kojima je govorio šef Evropske delegacije u Crnoj Gori Leopold Maurer, predsjednici Opština i predstavnici naše organizacije. Instalirana skulptura inspirisana EU u Centru Bijelog Polja. Svi Crnogorski mediji su podržali realizaciju ovog projekta kroz veliki broj članaka i reportaža.