25 mladih iz Bijelog Polja će steći nove preduzetničke vještine kroz projekat „Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina“

Na press konferenciji koja je održana danas predstavljen projekat „Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina“:

25 mladih iz Bijelog Polja koji će steći nove preduzetničke vještine

Nvo „Multimedijal Montenegro“ iz Bijelog Polja koja uz podršku Ministarstva sporta realizuje projekat „Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina“ danas je organizovan prvi susret  sa 25 odabranih učesnika projekta.

Mladi, među kojima su i srednjoškolci završnih godina, studenti i diplomirani srednjoškolci imaće priliku da tokom narednih šest mjeseci steknu nova znanja i vještine iz oblasti administrativnog i finansijskog menadžmenta, izrade biznis planova za finansijske institucije te da pohađaju  kurs njemačkog jezika. Projekat će omogućiti mladim Bjelopoljcima da se bolje pripreme za poslovni angažman a shodno interesovanjima i samostalno upuste u biznis.

Prema riječima direktora NVO „Multimedijal Montenegro“ Željka Đukića cilj je jačanje preduzetničkih vještina kod mladih.

„Cilj je da stvorimo preduslove kako bi mladi mogli da pokrenu sopstveni biznis, uz pomoć svojih sredstava ili sredstava koja su dostupna kod finansijskih institucija, kao što je Investiciono-razvojni fond, koji mladima nudi više kreditnih linija sa veoma niskim kamatnim stopama. Cilj nam je i da mladima ukažemo na mogućnosti saradnje sa preduzećima i van naše zemlje, odnosno zemljama EU,  zbog čega se i organizuje  kurs njemačkog jezika budući da se podrazumijeva da engleski uglavnom mladi već znaju. Trudićemo se da ovim novim vještinama doprinesemo da mladi budu konkurentni na inostranim tržištima ali da kroz projekat im omogućimo da odavde sarađuju sa stranim firmama i iz Bijelog Polja izvoze svoj proizvod i usluge“, kazao je Đukić.

On je istakao da će tokom projekta biti organzovane i posjete najuspješnijim bjelopoljskim kompanijama ali i izrazio zadovoljstvo što je dosta danas prisutnih mladih ljudi već radilo i steklo razna i dragocjena radna iskustva tokom školovanja i nakon istog.

Eminentni predavači su nagažovani u sklopu ovog projekta i to Jasmin Omerhodžić, jedan od suvlasnika kompanije „Merkator“, koji će voditi obuku iz oblasti administrativnog i finansijskog upravljanja preduzećem,  Dževad Mekić će polaznike učiti izradi biznis planova dok će  kurs njemačkog jezika voditi Martina Lutovac

Omerhodžić  je ocijenio projekat jako važnim  za mlade i izrazio zadovoljstvo zbog mogućnosti da istom i sam doprinese. Kao neko ko je dugo godina u privatnom biznisu, još od srednjoškolskih dana istakao je važnost prakse i praktičnih znanja u bilo kojem poslu.

“Biznis je surov i realan. Teorija jeste važna i njome ćemo se u početku baviti. Ipak, veoma je važna praksa te ćemo tokom obuke vrlo brzo preći na praktičan dio kako bi mlade osposobili da brzo djeluju i nastupaju u realnim praktičnim i neočekivanim situacijama. Pokušaćemo da naše iskustvo prenesemo na mlade na što kvalitetniji način.”, kazao je Omerhodžić ističuči da su vrata kompanije „Merkator“ koja zapošljava oko 80 radnika uvijek otvorena za mlade ljude te da će, shodno uspjehu, i polaznici ove obuke imati priliku za angažman.

Polaznici su danas iskazali želju da steknu nova znanja i vještine ističući da su za zaposlenje uglavnom odbijani zbog nedostatka praktičnih znanja. Posebno su zainteresovanost iskazali za izradu biznis planova ali i njemački jezik.

Dževad Mekić je pohvalio entuzijazam i energiju organizacije Multimedijal Montenegro te iskazao pozitivan utisak voljom mladih da uče.

“Da bi ste svoju ideju sprovjeli u djelo i to uspješno vrlo je važno da sami procijenite tržište, potencijale, konkurenciju i sami zadate sebi cilj. Sve će to biti teme naših predavanja, odnosno učićemo kako da sami napravite biznis plan”, kazao je Mekić dodajući da će mladima biti prezentovane i brojne mogućnosti podrške od strane raznih institucija.

Profesorica njemačkog jezika Martina Lutovac kazala je da će polaznici steći znanje njemačkog jezika u niovu A1.

“Kurs će biti organizovan u 40 školskih časova. Zavisno od eventualnog predznanja, razvijaćemo vještine komunikacije, slušanja, pisanja i razumijevanje njemačkog jezika u početnom nivou.”, rekla je ona.