Team

UPRAVA:

Željko Đukić – Predsjednik

Seida Džafić – Programski Menadžer

Aida Idrizović – Finansijski Menadžer

Pušija Ena – Administrativni menadžer

Mladen Španjević – Pravni saradnik

Alisa Hajdarpašić – Stručni saradnik

Adis Softić – Istraživač

Nikola Purić – Saradnik na projekima

Ramo Ćatović – Multimedijalni producent

Slavko Kojović – Web developer

Vojislav Đukić – Vizuelni supervizor

VOLONTERI:

Miloš Pavićević

Haris Hasković

Anja Obradović

Hana Mulić

Anela Međedović

Aranđela Baošić

Stefan Jurišević

Nemanja Markovič

Omar Dizdarević

Dalida Kolić

SPOLJNI SARADNICI:

Armin Hodžić

Jasmin Omerhodžić

Eris Adrović

Sreto Pavićević

Jasmin Omerhodžić

Milena Kuč

Jelena Šutović

Sead Hodžić

Nikola Grdinić

Milovan Novović